Karude arvukus on tõusnud

Karude arvukus on tõusnud

1686
Foto: Kristiina Mitti rajakaamera

Viimase kolme aastaga on karude arvukus Eestis suurenenud. Seda näitavad jahimeeste rajakaamerate salvestused ja tihenenud kohtumised karudega asulates.

EJS-i juhatuse liikme Priit Vahtramäe sõnul on karu arvukus tõusnud ja on praegu jahimeeste hinnangul 1100-1150. „Kui küttimise eesmärgiks on karude arvukuse säilitamine praegusel tasemel, siis peaksime sellel hooajal küttima 110-115 karu. Meie arvates ei tohiks karude arvukus enam suureneda, sest sotsiaalse taluvuse piir on tänaseks saavutatud,” ütles Vahtramäe.

Senine küttimispraktika on lähtunud jahieeskirjas sätestatud nõudest, et karusid kütitakse ainult kahjustuskohtades. Elupaikade direktiivi järgi on lubatud karusid küttida ka arvukuse reguleerimise eesmärgil. EJS-i juhatus on teinud ettepaneku, et edaspidi peaksime karude küttimisel lähtuma senisest enam direktiivis lubatust. See annab võimaluse paremaks võimalike kahjude vähendamiseks ja nende ärahoidmiseks.