Kanepi noortekeskuses tegutseb jahindusring

Kanepi noortekeskuses tegutseb jahindusring

2937
Jahinduse huviring Põlvas. Foto: erakogu

Novembris alustas Kanepi noortekeskuses jahindusring, mille eesmärgiks seati kohalikele noortele tutvustada lähemalt jahinduse põhitõdesid ja suurendada teadmisi loodusest, sealhulgas loomade elust ja olust.

Jahindusringi juhendab Põlva jahiseltsi Põlgaste jahtkonna esimees Tiit Rammul. Esimene jahindusringi kokkusaamine toimus Põlgaste Metsasõprade majas, kus noortel oli võimalus tutvuda erinevate metsloomade nahkadega. Juhendaja tutvustas Eestimaa metsade suur- ja väikeulukeid ning andis ülevaate loomade ja lindude küttimise aegadest.

Järgmisel jahindusringi tunnis õppisid noored tundma metsloomade jälgi. Selgus, et mitmetel loomadel on äravahetamiseni sarnased jäljed. Juhendaja andis noortele nõu, mis iseärasuste järgi üht või teist looma on võimalik ära tunda. Seejärel suunduti  metsa loomade jälgi vaatlema ning üritati tuvastada, mis loomaga tegu võis olla. Noored olid tublid ning enamik jälgi said õige omaniku. Teel metsa õnnestus näha ka metskitsi, nii et käik läks igati korda.

Jalutasime metsloomade söödapaiga juurde, kuhu juhendaja paigaldas metsakaamera, et noortel oleks võimalik näha, missugused loomad seal toitumas käivad. Siiamaani on noored rajakaamerast näinud vaid kitsi, kuid see-eest on nad väga sagedased külalised. Jahindusringi noortega on plaanis külastada ka teisi jahtkondasid nii Kanepi vallas kui ka Põlvamaal. Avastada on veel palju uut ja huvitavat Eestimaa metsloomade kohta.

Jahindusring toimub Kanepi noortekeskuses kaks korda kuus ja kestab 2018. aasta lõpuni.

Siret Konsa
Kanepi valla avatud noortekeskuse juhataja