Kaius toimus seakatkualane erakorraline koosolek

Kaius toimus seakatkualane erakorraline koosolek

1691
Fotod: EJS

9. septembril toimus Karitse jahispordi- ja puhkekeskuses sigade Aafrika katku (SAK) erakorraline koosolek.

Koosolekul osalesid Kadri Kaugrand ja Enno Piisang Maaeluministeeriumist, Hele-Mai Sammel, Anne-Ly Veetamm, Harles Kaup ja Maarja Kristian Veterinaar- ja Toiduametist ja Tõnis Korts, Margus Puust, Tiit Tammsaar ja Andra Hamburg Eesti Jahimeeste Seltsist ja Heiti Arro Kaiu jahindusklubist.

Koosolekut modereeris EJSi tegevjuht Tõnis Korts. Tervitussõnad ütles EJSi president Margus Puust. Seejärel andis ülevaate toimunust EJSi juhatuse ja Kaiu Jahindusklubi liige Tiit Tammsaar ja Kaiu Jahindusklubi liige Heiti Arro.

Kohalikud jahimehed suhtuvad juhtunusse äärmise tähelepanekulikkusega ja aktiivne metssigade küttimine jätkub. Hetkel on tuvastatud kahel metsseal, emisel ja põrsal, SAK viirus.

VTA poolt tegi ettekande Maarja Kristian, kes rääkis SAKi viimaste aastate olukorrast Eestis. Viimane SAKi leid Raplamaal oli 2019 veebruaris. Maarja Kristiani sõnul oli septembris tuvastatnud SAK viirusesse nakatanud emis lisaks ka antikeha positiivne. Maarja osutas tähelepanu sellele, et kuna pole teada kust see emis nakkuse sai, siis tuleb antikeha positiivseid endiselt käsitleda nakkusohtlikena.

2019. aastal oli Raplamaal neli antikeha positiivset katkujuhtumit ning sel aastal on tuvastatud juba kolm juhtumit. Farmides tuvastati seakatk viimati 2017 septembris.

Ühiselt nõustuti järgmistes punktides:

  • Aktiivse katkuviiruse leidmisesse Raplamaal tuleb suhtuda äärmise tähelepanelikkusega
  • Esmane eesmärk on kolle lokaliseerida ja teha kõik, et selle edasi levikut takistada. Lokaliseerimine tähendab jahimeestele kõikide nähtavate ja leitavate metssigade küttimist, aga samuti võimalike hukkunud loomade leidmist ja utiliseerimist korra järgi.
  • Äärmiselt täpselt tuleb endiselt täita bioohutuse nõudeid nii metsas kui farmides.
  • Informeerida kogukonda, seenelisi-marjulisi, et inimesed teataksid viivitamata leitud hukkunud metssigadest veterinaarteenistustele.
  • Antikeha positiivsed loomad on katku suhtes ohtlikud ja neid tuleb käsitleda kui haigeid.
  • Endiselt täita eesmärki hooaja lõpuks mitte rohkem kui 1 metssiga 1000 ha kohta.
  • Üle vaadata kommunikatsioon ja koostada SAKi kommunikatsiooni plaan.
  • Järgnevate nädalate jooksul hinnatakse olukorda ja vajadusel korraldatakse otsingud, kuhu kaasatakse tudengid. Karude kõrge arvukus aitab hukkunud metssigade kehade utiliseerimisele kaasa.