Kaitse kodu 2024 aasta

Kaitse kodu 2024 aasta

2024. aasta on nimetatud kaitse kodu teema-aastaks.

Teema aastaid nimetab EJS-i juhatuse sellepärast, et aasta jooksul pöörata muude asjade ajamisel natukene rohkem tähelepanu peateemale. Reeglina on see mingil põhjusel oluliseks saanud kogu EJS-i perele ja sellest tulenevalt nõuab rohkem tähelepanu.

Loomulikult ei ole teema nimetamine mingi imevits küsimuste lahendamisel, vaid eelkõige ikka suunanäitaja. Reaalse sisu annavad sellele ikka liikmed. Just meie suurest perest sõltub, kui palju me peame vajalikuks teemaga tegeleda ja kui põhjalikuks minna.

Kaitse kodu teema tuli sisse globaalsest olukorrast ajendatuna. Julgeoleku olukord Euroopas ja kogu maailmas on muutunud ja nii Euroopa Liit kui ka liikmesriigid peavad üle vaatama oma kaitsevõime ja võimalused tegutsemiseks vaenlase agressiooni korral.

Jahimeestena oleme alati armastanud kõneleda sellest, et oleme ka relvastatud üksus ja ka omamoodi riigi kaitsereserv. Nüüd on tulnud aeg need mõtted ja sõnad ka tegevustega sisustada. Mida see siis tähendab?

Koostöö tegemine

Eelmise aasta jahimeeste kokkutulekul allkirjastasid meie president Margus Puust ja Kaitseliidu ülem Riho Ühtegi organisatsioonide vahelise ühise tegutsemise ja koostöölepingu. Selle kokkuleppe peamiseks eesmärgiks ongi organisatsioonide vahelise koostöö tegemine. Selles lepingus on kirjas ka suunad, milles koostööd tehakse.

See koostöö puudutab nii neid jahimehi, kes on juba Kaitseliidu (KL) liikmed, kui ka neid kes ei ole. Koostöölepingus on kirjas, et tehakse ühiseid tegevusi selles suunas, et mõlema organisatsiooni liikmeskond suureneks.

Leping võimaldab nendest jahimeestest kaitseliitlastest, kes on juba KL liikmed ja nendest, kes astuvad liikmeks, moodustada KL struktuuriüksusi. Samuti on kokku lepitud, et tehakse vajadusel koostööd seadusandluse muutmiseks.

Olulisel kohal on koolitused, sh noorte koolitused. Selles vallas on koostööd juba aastaid tehtud ja üheskoos noorte laagreid korraldatud. Nimetagem siin Järvamaad, Võrumaad ja Tartumaad. Edulugusid on ka mitmetel teistel piirkondadel. Kaitseliidu noored on tutvunud jahindusega ja jahindushuvilised noored KL tegemistega. Seda suunda tuleb jätkata ja tegevusi piirkondadesse laiendada, kus seda veel ei tehta.

Kodu kaitsmine mitmes tähenduses

Üks oluline teema, mis organisatsioone ühendab, on relvad ja laskmine. Koostöö puudutab lasketiirudes käimist, nende kasutamist, võistlusi jms.

See on see osa tegevustest ja suundadest, mis koostöölepingust tuleneb. Aga teema aasta edukus sõltub ennekõike ikkagi liikmete enda aktiivsusest ja tegevusest. Alates sellest, et üle vaadatakse enda isiklik valmisolek erandolukordadeks. Kaitse kodu ei tähenda ainult seda, et relv käes ollakse valmis kodu vaenlase eest kaitsma. See tähendab ka hakkamasaamist oma kodu hoidmisel ja pere kindlustamisel toidu, sooja, joogivee ja peavarjuga olukordades, kus seda peaks vaja minema.

Heaolu ühiskond on meid uinutanud ja muutnud võib olla liiga enesekindlaks ja kindlaks tuleviku suhtes. Kindlasti on aga hea, kui mõtleme läbi ka need olukorrad, kui meil pole elektrit pikemat aega, keskkütet, autokütust, pole võimalik poest toitu osta, kraanist ei tule vett jms. Ehk siis kehtib vana ütlus, et kui tahad rahu, valmistu sõjaks või siis raske õppustel kerge lahingus.

EJS-i juhatus on moodustanud vastava töögrupi, kes juba eelmise aasta teisel poolel ja selle aasta alguses kaardistab võimalikke tegevusi ja olukordasid koostöös KL-iga. Kui leitakse tegevused ja toimingud, mida on vaja üheskoos teha, siis sellest teavitatakse liikmeid. Kindlasti on teretulnud ka piirkondade tegevused oma KL-i malevatega ja ka siin on hea praktika olemas.

Üks suurimatest kaitse kodu aasta koostööprojektidest on koos suvise jahimeeste kokkutuleku korraldamine. Sellest antakse jooksvalt teada EJS-i kodulehel.

See oli lühikene kirjeldus, mida see kaitse kodu aasta võiks olla. Missuguseks ta tegelikult kujuneb, siin on meil kõigil võimalus kaasa rääkida ja tegutseda.

Kõik ettepanekud on teretulnud ja igasugune koostöö samuti.

Head kaitse kodu aastat!

EJS