Kaismal paigaldati uluki valgustõkke reflektoreid

Kaismal paigaldati uluki valgustõkke reflektoreid

1524
Foto: Koit Kivikas

29. novembril paigaldati ulukite valgustõkke reflektorid Kaisma kahel teelõigul.

EJS algatas “Ulukid teel” projekti, mille eesmärk on vähendada liikluses inimeste ja metsloomade vahelisi kokkupõrkeid. Septembris 2020 alustati selleks uluki valgustõkkereflektorite paigaldamist teelõikudele, mida näeb kaardilt. Projekti käigus testitakse ja uuritakse maanteede tähispostidele paigaldatavate valgusreflektorite mõju metsloomadega seotud õnnetustele. Reflektorid on paigaldatud veel Lääne-Viru, Lääne-, Pärnu-, Viljandi-, Tartu- ja Põlvamaale.

Valgusreflektorid on paigaldatud maantee piirdepostide peale ja nende tööpõhimõte on päris huvitav – kahe järjestikuse piirdeposti vahele tekib auto tuledest metsa poole valgusmüür, mis hoiab metslooma teest eemale. See mõjub ulukile kui valgusfoor, andes hoiatussignaali, et teed ei ole mõistlik sel ajahetkel ületada.