Juhatuse IT töörühm pidas esimese koosoleku

Juhatuse IT töörühm pidas esimese koosoleku

2838
Jahisüsteemide koosolek EJSis. Fotod: EJS

Detsembrikuu juhatuse koosolekul moodustati liikmetest töörühm, kes aitab koordineerida jahinduslike infosüsteemide Metsis ja Jahis arendustööd. Esimene koosolek toimus 19. detsembril Tallinnas EJSi majas.

Juhatuse liikmetest osalesid töögrupis Jaak Volmer (Skype´i vahendusel), Jaanus Põldmaa, Priit Vahtramäe ja Karel Rüütli. Büroo töötajatest olid koosolekul tegevjuht Tõnis Korts ja arenduslepingu koordinaator Karri Urban. Külalistena osalesid Jõgevamaa jahimees Tiit Seer, Tartu Jahindusklubi tegevjuht Tõnu Peterson (Skype´i vahendusel) ja Põltsamaa jahiseltsi juhatuse liige Aigar Jürjens.

Esimesel koosolekul tutvustas Karri Urban seltsi IT-alase arendustöö lähiminevikku ja läbiviidud etappe ning mida viimase projektiga tehti ja kus arendustööga hetkel asume. Edasi arutati mitmeid edasisi arengustsenaariumeid. Arutati selle üle, kas IT arendus peaks olema eraldi üksusena või seltsi koosseisus osana. Samuti räägiti finantseerimise teemal. Senini on kasutatud finantseerimise allikana KIKi ja seltsi omavahendeid. Mitmes piirkonnas on arenduse vastu suur huvi olemas ja juba palju tehtud. Näiteks Tartu Jahindusklubi on esitanud hulga ettepanekuid IT süsteemide arendamiseks ja ka sellele koosolekule saabusid kirjalikud ettepanekud. Tublit tööd on teinud Pärnumaa ja Viljandi Jahimeeste Liit, aga ka mitmed teised.

Selgitati välja missugused on arenduse prioriteedid ja lähiaja tegevused. Esimeseks prioriteediks peeti suurkiskjate andmebaasi edasist arendust ja kogu Eesti vaatlusandmete sisestamist hooaja lõpuks. Selleks on vaja koordinaatoreid igast maakonnast. Suurkiskjate alast andmete sisestuse ja kogumise koordineerimistööd määrati tegema Jaanus Põldmaa. Kõikidelt seltsidelt oodatakse koostööd.

Tartu esindaja Jaak Volmeri sõnul on oluline elektrooniliste jahilubade juurde rahalise bloki kiire väljaarendamine, et saaks kajastada reaalset majandustegevust. Ka see võeti prioriteediks. Karel Rüütli sõnul peab olema põhifookuses IT süsteemide kasutajasõbralikkus. Ka see määrati üheks prioriteediks. Samuti tuleb kiiresti korda seada vaatluste kaardi filtrid liikide ja perioodide kaupa.

Arutati veel erinevatel teemadel ja koosoleku tulemina valmis arendusprioriteetide list, mille järele büroo saab edasi tegutseda. Järgmine koosolek on plaanis veebruaris. Juhatuse töögrupi koosolekud on avalikud ja kõik huvilised saavad selles töös osaleda. Vajalik on osavõtusoovist ette teatamine.