Jõustus veelinnujahimäärus

Jõustus veelinnujahimäärus

3191
Foto: Vesto Nõgel

6. augustil jõustus veelinnujahti puudutav määrus, mis kehtestati jahiseaduse § 40 lõike 14 alusel.

Keskkonnaministri määrus “Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord” on kättesaadav Riigi Teatajas.

Määrus sätestab nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse mahu ja läbiviimise korra.

EJS alustas veelinnujahialaste koolitustega 26. juulil, mille kohta saab lähemalt lugeda SIIT.