Järvamaal käisid noorkotkad ja kodutütred jahimeestega jahil

Järvamaal käisid noorkotkad ja kodutütred jahimeestega jahil

650
Jahimehed ja Kaitseliidu liikmed. Fotod: EJS

21. oktoobril peeti Järvamaal suurt ühisjahti, kus osalesid lisaks jahimeestele ka kaitseliitlased, noorkotkad ja kodutütred.

Sündmuse peakorraldaja Järvamaa Jahindusklubi Koigi jahtkonna esimehe, Kaitseliidu Järva maleva juhatuse liikme ja noorkotkaste pealiku Asko Osula sõnul toimus selle aasta jahtkondade ühisjaht koos Kaitseliidu noortega nende sügislaagri raames. „EJS ja Kaitseliit allkirjastasid sellel suvel koostöölepingu, mille ühe tegevusena on ette nähtud noorte koolitus ja laagrite korraldamine. Seetõttu korraldasime seekordse ühisjahi suuremalt kui eelmistel kordadel. Kokku osales 130 inimest,“ selgitas Osula. „Samuti käis meiega sõlmitud lepingu raames koostööst kõnelemas Kaitseliidu pealik kindralmajor Riho Ühtegi,“ täiendas ta.

Selliseid laagreid korraldatakse Asko Osula sõnul selleks, et anda jahimeeste poolt noortele edasi oma kogemust, õpetada looduses praktilist toimetulemist, samuti selgitada maailmatunnetuse nn suurt pilti ja avardada silmaringi. „Tihti on noortel inimestel arusaam maailma asjadest kitsam ja suure pildi mõistmiseks pole nad saanud või neile pole õpetatud eluga toimetulemise praktilist poolt,“ ütles Osula.

„Laagris õppisime koos tegutsemist, üksteisega arvestamist, kuidas õigesti riietuda, kuidas teha sõlmi ja teisi elus vajalikke praktilisi asju. Samuti tutvusime ka metsloomade käitumisega, kuidas ulukite kui ressursi säästlik kasutamine käib ja kuidas toimetada looduses nii, et see säiliks ka tulevastele põlvedele,“ tõi Osula välja.

Ajujahi kogemus

Laupäevasel jahipäeval tehti kaks aju, kus noored said maastikul ajujahi kogemuse. Jahisaagiks saadi kaks põtra. Ajude vahel jagasid naiskodukaitse liikmed maitsvat suppi ja kuumi jooke.

Lisaks Kaitseliidu pealikule kohtus noortega ka Kaitseliidu Järva maleva pealik Kuido Pettai, kes osales ühisjahil. Samuti jagas oma kogemusi Raivo E Tamm ja jutustas õpetlikke lugusid. Noortele jutustas teekonnast looduse mõistmise juurde ka loodusfotograaf Tarmo Mikussaar.

Noortega käis kohtumas ja vestlemas ka Kaitseliidu veebel ülemveebel Andri Harkmann.

Lasketiiru külastus

Pühapäeval oli noortel võimalus külastada jahilasketiiru. Prooviti kaarrada ja jooksvat metssiga. Harjutati ka „põdra väljavedu“. Lasketiirus toimus ka meditsiini töötuba. Selles tutvustati elustamist, vigastustega toimetulemist ja muid tarkusi.

Nii laager kui ka ühisjaht möödusid hästi ja õnnestunud sündmusega jäid osalejad rahule. Tänusõnad kuuluvad kõigile, kes sündmuse korraldamise eest hea seisid. Täname samuti kõiki Järvamaa Jahindusklubi Koigi jahtkonna liikmeid, kes andsid oma suure panuse, et päev õnnestuks.

Samuti aitäh kõigile kaitseliitlastele, kes aitasid kaasa selleks, et ühine ettevõtmine mööduks hästi ja viperusteta. Tänusõnad Järva maleva noorkotkaste instruktorile Urmas Piigertile tema panuse eest!