Jahivalikaine õppepäev Kuristikus

Jahivalikaine õppepäev Kuristikus

315
Jahindustund Kuristikus Foto EJS

Kehra gümnaasiumis läbi viidava jahinduse valikaine teemadega oleme jõudnud nii kaugele, et oli aeg tulla külastama jahimeeste peamaja. Koolis olid selleks hetkeks õppetunnid toimunud kolmel päeval, kus sai läbi vaadatud jahinduse ajalugu, jahinduse vajadus tänapäeval, jahiulukid, jahikoerad, jahipidamisviisid. Ühel laupäeval käisid lapsed koos Kehra Jahiseltsi jahimeestega põdrajahis. 

Selgitusi jagavad Tõnis Korts ja õpetaja Andres Üprus. Foto EJS

Peamajas toimunud koolitusel tegi sissejuhatava kõne Tõnis Korts, kes rääkis õpilastele jahimeeste tegemistest ja jahinduse vajalikkusest tänapäeva ühiskonnas, EJS-i kui jahimeeste katusorganisatsiooni ülesannetest. 

Kuna peamajas on suur hulk erinevaid trofeesid, siis keskendusimegi nendele. Õpilased said näidata oma teadmisi sarvede, nahkade ja koljude tundmises. Sarvede juures tuli jutuks valiklaskmise põhimõtted, nahkade uurimisel rääkisime vajadusest väärtustada loomanahkade kasutust. Meie metsade kanalisi tutvustades selgus, et ei tunta metsist ja tetre. Veidi pikemalt peatusime arutamaks küttimise peamise eesmärgi, arvukuse reguleerimise vajadusel. 

Oli huvitav ja hariv koolitus.

Andres Üprus jahindusõpetaja

JAGA