Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetusi taotleti 2 miljoni euro väärtuses

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetusi taotleti 2 miljoni euro väärtuses

1460
Foto: EJS

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse taotlusvoorus esitati 173 avaldust kogusummas üle 2 miljoni euro. 

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuste taotlusvoor lõppes 12. augustil.

PRIA arengutoetuste osakonna menetlusbüroo juhtivspetsialist Bella Štenovi sõnul esitati taotlusi aktiivselt ning kokku tuli päris korralik summa. „PRIA on tegelenud aktiivselt hindamisega, osadele taotlejatele on saadetud ka järelepärimisi, põhiliselt puudutavad need koostöölepingut. Mida operatiivsemalt saadavad taotlejad PRIA järelepärimistele vastused, seda kiiremini saab hakata ka otsuseid tegema. See ei puudata mitte ainult hindamise etappi, mis praegu hetkel käib, vaid ka varsti pihta hakkavat toetustaotluste analüüsi etappi, kus hakatakse kontrollima taotleja, taotluse ja investeeringuobjekti määruse nõuetele vastavust,“ selgitas Štenov.

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse“ alaliik. Sellega toetatakse kütitud ulukite käitlemiseks jahipiirkondadesse nõuetekohaste käitlemiskohtade väljaehitamist, et oleks tagatud kütitud uluki käitlemisel hügieenitingimuste, bioohutuse ja -turvalisuse meetmete rakendamine.

2014–2020 programmperioodiks planeeritud eelarve on 2 miljonit eurot.

Taotlusvoorus 22.07.-12.08.2020 esitati toetuse saamiseks kokku 173 avaldust. Taotletud toetuse kogusumma on 2 160 902 eurot. PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise tähtpäevast, hiljemalt 3. detsembriks 2020. a.

PRIA on teinud taotlusvooru kohta kokkuvõtte, mis on ka augustikuu PRIA infokirjas. Seal on ka statistikat maakondade kaupa, vaata lähemalt SIIT.