Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse infopäev

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse infopäev

1829
Foto: EJS

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetuse infopäev toimub 16. juunil algusega kell 10.00 Zoomi vahendusel.

Alates 9.30st on võimalik testida, kas Zoomi rakendus Teil korrektselt töötab.

Päevakava

1.     MEMi poolt lühiülevaade määrusest.

2.     PRIA poolne tutvustus taotlemise ja selle menetlemise kohta.

3.     Küsimustele vastamine.

Palume kindlasti eelnevalt registreerida. Selleks saatke ejs@ejs.ee aadressil kuni 15.06 kella 15.00-ni osalemise soov koos nime, meili-aadressi, telefoninumbriga ning keda esindate.

Infopäev on tulemuslikum kui saadate küsimused kuni 12.06 aadressile ejs@ejs.ee. Infopäeval on teoreetiliselt võimalik küsimusi esitada ülekande ajal ja saata e-postiga.

Meetmest veel:

  • PRIA toetuse taotluse tähtajad on: eeltäitmine 15.07–21.07; esitamine 22.07–29.07.

Täpsema info leiate Pria kodulehelt.

  • Õiguskantsleri ettepanekul tehakse määruses muudatused:

1.     määruse §4 l2 sätestatud riigi toidu- söödakäitlejate registrisse kande kuupäevaga seotud nõue  muudeti  tavapäraseks meetme avanemise kuupäeva nõudega. s.t ülalnimetatud registrisse saab registreeruda kuni meetme avanemise kuupäevani, mitte 01.10.2019.

2.     Taotluse hindamise kriteeriumitest eemaldati 2 hindepunkti EJSi liikmelisuse eest.

  • VTA toidu- ja söödakäitlejate registri kontaktisik on VTA nõunik Urmas Niklus (urmas.niklus@vet.agri.ee, telefon 5192 3839). VTA soovitab oma organisatsiooni esmakäitluskoha andmebaas vajadusel korrektseks parandada. Selle kohta tuleb õppevideo, aga Urmas Niklus lubas vajadusel ka telefonis abi osutada. Kuna registrisse siseneda saab ainult äriregistris olev seotud isik ei saa EJSi kontor teid väga aidata.