Jahitrofeede hindamine Valgas aprillis, 2021

Jahitrofeede hindamine Valgas aprillis, 2021

637

Aprilli kuus toimub Valgas (Kuperjanovi 76) jahitrofeede hindamine. 

Jahitrofeed peavad olema varustatud järgmiste põhiandmetega:

1. Uluki liiginimi (nõutav koljude ja võõrliikide puhul).
2. Trofee omaniku ees- ja perekonnanimi.
3. Uluki küttimise päev, kuu ja aasta.
4. Maakond ja jahipiirkond, kus uluk kütiti. Väljaspool Eestit kütitud trofeede puhul
ka riigi nimi, kus loom kütiti.

NB! Palume küttimiskohana märkida jahipiirkonna, mitte jahiorganisatsiooni nimi!

NB! Eelpoolloetletud põhiandmeteta trofeed võidakse jätta hindamata või võetakse
võimalusel hindamisele teises järjekorras. Nende kandmine jahitrofeede kataloogi sõltub
puuduvate andmete lisandumisest kokkulepitud ajaks.

Lisaandmed ja erinõuded:

1. Koljude puhul palume märkida, kas loom oli isane- või emane.
2. Kui loom kütiti tehistingimustes (tarandikus), siis tuleb see trofeeinfos ära märkida.
3. Kui hindamisele tuuakse surnuna leitud või avariil hukkunud looma trofee, siis tuleb
see trofeeinfos ära märkida.
4. Sarvede puhul palume võimalusel koos trofeega esitada alumise lõualuu üks pool
looma vanuse määramiseks.
5. Metskitse ja hirvede sarved palume tuua ilma trofeealusteta ja palume võimalusel
koljut enne hindamist mitte lõigata.
6. Metsseahambad palume hindamisele tuua ilma trofeealuseta.

Palun tooge oma trofeed Valga kontorisse märtsi kuu jooksul.

Kontor on avatud E ja K 9-16. 

Võimalusel palun ette helistada, siis saab kokku leppida ka teise Teile sobiva aja!

Lisainfo ja registreerimine: tel 516 0739, Tiina.