JAHISe uuendused 11.2023

JAHISe uuendused 11.2023

592

Jahise keskkonda on lisandunud järgmised täiendused:

 

Halduri töölaud. Jahise keskkonda sisenedes kuvatakse jahipiirkonna halduritele ülevaade seire- ja küttimisandmetest. Seireandmete osas kuvatakse hetkel käimasoleva vaatlusperioodi andmed. Kuvatakse vaatlusperiood, andmete edastamise tähtaeg, juba kinnitatud vaatlused ning kinnitamata vaatlused. Kinnitamata vaatluste arvule klikkides suunab süsteem andmete kinnitamisele. Kinnitatud vaatluskirjed esitatakse Keskkonnaagentuurile automaatselt tähtajale järgneval tööpäeval.

Töölaual kuvatakse ka viimasel kolmel päeval kütitud suurulukite statistika. Kui kütitud ulukite arvule klikkida siis suunatakse kasutaja edasi jahilubade nimekirja, kus antud load on välja filtreeritud. Lisaks küttimisandmetele näeb ka ootel jahilubade taotluste arvu ning tagastamata paber jahilube, mille tagastamise tähtaeg on saabunud.

Kui kasutaja on seotud mitme jahipiirkonnaga, siis saab piirkonna valikuga iga piirkonda eraldi vaadata. Jahise tegevuste ülevaadet on igapäevaselt võimalik tellida ka e-posti aadressile. Selleks tuleb töölaual salvestada vastav eelistus. Kui olete töölaualt ära liikunud saate sinna naasta kui vajutate üleval vasakus nurgas Jahise logole.  

Ulukiseire nullaruannete esitamine. Lisandunud on võimalus Jahise kaudu raporteerida olukorrast, kus vaatlusperioodi jooksul ei ole ulukit kohatud. Nullaruande esitamiseks tuleb avada aruannete alt „ulukiseire aruanne“ ning tegevuste veerus vajutada nupule „kinnita nullaruanne“.

Põdra ja hirve B-osa sisestamine. Ulukiseire aruande korrastamisega muutus põdra ja punahirve vaatluskaardi B-osa sisestamise koht. B-osa saab sisestada ulukiseire ülevaates, mis avaneb „ulukiseire aruande“ alt.

Aruannete allalaadimine. Jahipiirkonna haldur saab süsteemist alla laadida ka iga ulukiliigi põhiselt vaatlusaruande PDF või Excel formaadis. Ulukiliigi valikute hulka lisandus hunt, ilves, šaakal ja kobras.

JAGA