Jahipidamise piiramine ei läinud Europarlamendis läbi

Jahipidamise piiramine ei läinud Europarlamendis läbi

998
Foto: Thijs ter Haar/Flickr

Euroopa Parlamendis tehti ettepanek keelustada seoses COVID-19 pandeemia ja selle tagajärgedega võitlemiseks metsloomade kauplemine ja tarbimine. 16. aprillil hääletas enamik Europarlamendi liikmetest selle ettepaneku vastu.

Muudatusettepaneku esitas European United Left/Nordic Green fraktsioon, kes rõhutas, et metsloomadega kauplemine ja nende kasvatamine suurendab rahvatervise riske.

Hääletuse tulemus saatis selge sõnumi loomaõigustega tegelevatele rühmitustele, kes üritavad kasutada koroonaviiruse valguses kõiki võimalusi jahipidamise jm tegevuste piiramiseks Euroopas.

Hääletuse tulemusena oli 186 liiget poolt, 53 erapooletut ja 449 piirangute vastu.

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE võttis ühendust ka parlamendiliikmetega, rõhutades järgmist:

  • Euroopa Liidus (EL) on olemas juba ranged ühtlustatud eeskirjad, nt EL-i loomatervishoidu ja toiduohutust käsitlevad määrused ning loomseid kõrvalsaadusi käsitlevad määrused, mis kehtestavad kõrged rahvatervise standardid metsloomadega kauplemisel nii EL-is kui ka imporditavate loomsete toodetega kolmandates riikides, arvestades zoonoosi kriitiliste teguritega.
  • Metsloomadega kauplemine on EL-is juba hästi reguleeritud.
  • Metsloomade kaubitsemine on EL-is peetud üheks prioriteediks, mistõttu on selle jaoks eraldatud rohkem ressursse nii EL-i kui liikmesriikide tasandil. EL-is on algatatud metsloomadega kaubitsemise vastane tegevuskava.
  • Metslooma ressursi tarbimise keelustamisel oleks EL-i looduskaitses ulatuslikud tagajärjed kogu maailmale ning see mõjutaks negatiivselt nii jahindust kui kalandust, mis on riigi tasandil hästi reguleeritud.

Europarlamendi intergrupi „Bioloogiline mitmekesisus, jahindus ja maaelu” ase-esimees Marco Dreosto oli üks esimesi europarlamendi liikmeid, kes sellele seadusmuudatusele tähelepanu juhtis. Seadusemuudatuse vastu hääletasid Euroopa Rahvapartei (EPP), Euroopa Konservatiivid ja Reformistid (ECR) ja Euroopa “Identiteedi ja Demokraatia” (ID) partei.