Jahindusnõukogude kokkulepped 2023 aasta jahihooaja eel

Jahindusnõukogude kokkulepped 2023 aasta jahihooaja eel

599
Foto: Priit Vahtramäe rajakaamera

03.08.2023 seisuga on teada 8 maakonna jahindusnõukogude(JN) koosolekute tulemused JN protokollide alusel. 3.08.2023 toimusid jahindusnõukogude koosolekud Ida- ja Lääne Virumaal.Nende maakondade protokollid on vormistamisel ja meil hetkel ametlikud andmed puuduvad. 04.08.2023 toimuvad koosolekud Pärnumaal, Valgamaal ja Võrumaal. Esmaspäeval 07.08.2023 toimub JN koosolek Viljandimaal. Koosolekute jada lõpetab Tartumaa, kus koosolek peetakse 10.08.2023.

Senini on lepitud kokku 1933 põdra küttimises, mis on 44 isendit vähem kui nendes maakondades KAUR on soovitanud. Lisaks on kuues maakonnas kokku lepitud 6076 metssea küttimises, kusjuures Hiiu- ja Läänemaal kokkulepet ei saavutatud, seal läbirääkimised jätkuvad. Metskitsede küttimise osas on kokkuleppe kõigis 8 maakonnas olemas – kokku kütitakse 8991 isendit, mis on 601 vähem kui nendes maakondades KAUR soovitas.

Punahirve küttimismahu kokkulepped on olemas saartel: Hiiumaal 593 isendit (KAUR soovitus) ja 2304 isendit Saaremaal, kes ongi põhilised punahirve majandajad. Kokkulepitu on 82% KAURi soovitusest kogu Eesti kohta. Mandri Eesti punahirve küttimise kokkuleppeid numbriliselt ei ole, sest enamus lepped on vormistatud nii, et küttida võib struktuurivabalt (5 maakonda) v.a Põlvamaa kelle info vajab veel täpsustamist.

Ülevaate jahindusnõukogudes toimuvast tegi EJS juhatuse liige Priit Vahtramäe (tel.520 4243, priit.vahtramae@ejs.ee)

EJS

JAGA