Jahindusjuhtide nõupidamine Vihulas

Jahindusjuhtide nõupidamine Vihulas

1057
Fotod: EJS

27. ja 28. märtsil pidasid Vihula mõisas nõu EJS-i halduslepingupartneritest jahitunnistuse taotlejate koolituste korraldajad.

Päevakavas olid küsimused jahitunnistuse taotleja koolituse määruse uue redaktsiooni ehk Keskkonnaministri määruse „Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord“ uuendustega tutvustamine ja arutelu. Sellest tegi põhjaliku ülevaate EJS-i IT projektide koordinaator Karri Urban.

Veel arutleti redaktsiooniga uuendatud õppekava põhimõtete üle, EJS-i koolituste lektoritele esitatavate nõudmiste, jahitunnistuse taotlejate teadmiste kontrolli, eksami küsimustiku koostamise probleemide, koolituste tagasiside vajaduse ja kursuse tasu üle. Seda teemat tutvustas ja arutelu juhtis EJS-i juhatuse koolituse töörühma juht Marko Vinni.

Teisel päeval räägiti katusorganisatsioonide vajadusest ja ülesannetest. Ettekandeid tegid Tartu Jahindusklubi tegevjuht Tõnu Peterson, Saarte Jahimeeste Seltsi tegevjuht Ive Kuningas ja Ida-Viru Jahimeeste Seltsi tegevjuht Marko Vinni. Värskeid mõtteid jahitrofeede hindamisest, näituste korraldamisest ning trofeede teemaarengutest jagas EJS-i trofee-ekspert ja registripidaja Anne Reitel. Uusi Metsise arendusi, sh välisriigi kodanike tunnistuste väljastamist ning jahidokumentide väljastamise aruandeid tutvustas Karri Urban.

Nõupidamisel osales soliidne esindus EJS-i maakondlike jahindusorganisatsioonide juhtidest ja koolitajatest: Tartu Jahindusklubist Tõnu ja Tiina Peterson ning Lauri Saks, Saarte Jahimeeste Seltsist Ive Kuningas ja Jaan Ärmus, Põlva Jahiseltsist Anne Reitel, Arvi Lepisk ja Elina Oaselg, Rakvere Jahindusklubist Jaan Villak, Läänemaa Jahindusklubist Kalev Sootalu, Põltsamaa Jahiseltsist Toivo Tõnson, Valtu Jahiseltsist Erik Tõntson, Viljandimaa Jahimeeste Liidust Priit Vahtramäe ja Virgi Plaks, Ida-Viru Jahimeeste Seltsist Marko Vinni ning EJS-ist Kaupo Kindsigo, Peeter Hussar, Kristel Zilensk ja Lea Truska.