Jahinduse valikkursus Võru Gümnaasiumis

Jahinduse valikkursus Võru Gümnaasiumis

1259
Fotod: Arvi Lepisk

Eelmisel sügisel avanes võimalus pakkuda Võru Gümnaasiumile välja uus valikaine jahindus. Kool lisas selle valikusse ja see osutus üle ootuste populaarseks.

Üle kahekümne gümnasisti valis jahinduse kursuse. Kool tegi valiku ja kursusele pääses kuusteist õpilast, nende hulgas kaks neidu. Teadaolevalt on see teine üldhariduskool Eestis, kus valikainena on võimalik süveneda ka jahinduse valdkonda.

Valikainete nädalal, 2.-6. märtsini sai 35 tunnine kursus teoks. Vastavalt kursuse õppekavale süveneti jahinduse valdkonda, kuid oli ka üldharivat nii ökoloogia kui ka meie loomastiku tundmaõppimisel. Kõige rohkem meeldis õpilastele praktiline tegevus nii klassis kui metsas ja muidugi lasketiirus laskmine.

Reedel, kursuse viimasel päeval toimus arvestus ja mõttevahetus, kuidas võiks veel õppekava viimistleda. Kursuslased ise arvasid, et veel suurem võiks olla praktiliste tegevuste osa. Jahinduse valikkursuse valikut pidasid õpilased õnnestunuks ja ka mina kursuse läbiviijana jäin rahule. Siinjuures tänan Võru Gümnaasiumi jahinduse kursuse sissetoomisel ja kõiki kursusel osalenud toredaid õpilasi.

Arvi Lepisk