Jahinduse valikaine oli väga sisukas

Jahinduse valikaine oli väga sisukas

898
Kehra õpilased lasketiirus. Fotod: Andres Üprus

Eelmise aasta lõpus toimus novembri ja detsembrikuus Kehra gümnaasiumis jahinduse valikaine.

Aine kestus oli 28 tundi. Õpilasi oli seekord seitse, neist kolm tüdrukut. Seda on oluline eraldi mainida, kuna tüdrukute hulgas on jätkuvalt suur huvi jahinduse vastu täiesti olemas ja see liigub tõusvas joones.

Valikainet alustasime jahinduse ajaloo tutvustamisega. Ühiskonnas kipub ununema see, et tegemist on siiski n-ö vanima ametiga. Ajaloost jõudsime tänapäevase jahindus tegevuse vajaduste juurde. Õpilased said selgemaks, milleks on täna vaja ulukeid küttida. Ilma ulukite arvukust reguleerimata oleks tõenäoliselt suured probleemid metsa kasvatuses, põllumajanduse aga ka kariloomade kasvatuses. Jahindus aitab kaasa ka loomade hukkumise vähendamisele liikluses, samuti erinevate haiguste leviku vähendamisele.

Loomulikult tutvusime meie metsades elavate väike- ja suurulukitega ning lindudega. Veel tuli jutuks erinevatele liikidele sobivad elupaigad. See teadmine annab parema võimaluse leida võimalike ulukikahjustuste asukohti ja teha ulukiloendust ja seiret.

Näitasin ka ulukite jälgi ja mitte ainult maas nähtavaid jälgi, vaid ka selliseid, mis jäävad erinevatest ulukitest maha toiduotsingul (metsa- ja põllukultuuride kahjustused). Ulukikahjustustest tuli ka juttu pikemalt. Vaatasime erinevate liikide poolt tekitatud kahjustusi puuliikidele, põllukultuuridele ja pikalt rääkisime kopra, kui vaat et ühe suurima kahjutekitaja tegemistest.

Järgmine teema oli minu arvates üks kõige olulisem jahinduses ‒ loendus. Annab ju see võimaluse parimaks küttimislimiidiks koos õige vanuselise ja soolise struktuuriga, sest hooaja lõpuks peab metsa jääma elujõuline populatsioon. Jutuks tulid erinevad loenduse ja seire võimalused.

Õpilastele oli kõige põnevam osa valikainest aga teadagi laskmine. Käisime Kose lähedal Ahisilla laskepaigas. Laskeinstruktor Anti Järvelaid tutvustas õpilastele erinevaid jahirelvi. Jutuks tuli ka ohutustehnika relva käsitlemisel. Seejärel said õpilased kätt proovida nii taldriku- kui ka kuuli laskmises.

Viimase teemana rääkisime jahitrofeedest, mis on ju ühtlasi ka tublile jahimehele tasu tehtud töö eest. Nahkade ja koljude järgi said lapsed ka ise liike ära arvata. Sarvede juures tuli jutuks ka valiklaskmine.

Lisaks teooriatundidele vaatasime lastega ka mitmeid loodust ja jahindust käsitlevaid õppefilme.

Andres Üprus