Jahimehed: metskitsepopulatsioon vajab ohjamist

Jahimehed: metskitsepopulatsioon vajab ohjamist

4194

Eesti metskitse populatsioon on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja vajaks lähiajal piiramist, leiti täna toimunud Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) liikmesorganisatsiooni juhtide koosolekul.

„Pärast külmasid talvesid 2009.2011. aastal vähenes metskitsede populatsioon oluliselt ja jahimehed piirasid nende küttimist“, selgitab EJSi tegevjuht Tõnis Korts. „Keskkonnaagentuuri andmed näitavad, et aasta looma, metskitse, populatsioon on viimastel aastatel kasvanud tasemele, kus see võib hakata kaasa tooma kahjusid põllu- ja metsamajanduses. Seepärast oleks mõistlik edasist kiiret metskitse populatsiooni tõusu vältida.“

Keskkonnaagentuuri (KAUR) hinnangul võib oletada, et Eestis on täna ligikaudu 80 000100 000 metskitse. Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Rauno Veeroja sõnul tasuks vältida seda, et metskitse arvukus tõuseks samale tasemele kui oli 2007.2009. aastal.

Teisipäeval, 21.märtsil toimus EJSi majas Kuristiku tänaval EJS liikmesorganisatsioonide juhtide nõupidamine, kus põhiteemana käsitleti aasta looma, metskitse probleeme, aga ka söödapõldude rajamise ja ulukiloendustega seonduvat.

Eesti Jahimeeste Selts on esindusorganisatsioon, mis ühendab 11 000 jahimeest üle Eesti. Seltsi kuulub 92 piirkondlikku jahiseltsi. EJS tegeleb riigi tasandil jahimeeste huvide esindamisega, ühistegevuse korraldamisega, säästliku jahinduse edendamisega, jahikultuuri ja traditsioonide hoidmise ning arendamisega. Samuti tegeleb EJS riigiga sõlmitud lepingu alusel Eesti jahimeeste üle arvestuse pidamise ja jahipidamisõigust andvate dokumentide väljastamisega.