Jahimehed kohtusid kalameestega

Jahimehed kohtusid kalameestega

3072
Eesti Kalastajate Seltsi juhatuse liige Erki Tammleht (paremal), kalakaitse grupijuht Jüri Nurk (keskel) ja EJS tegevjuht Tõnis Korts. Foto: EJS

16. märtsil kohtus EJSi tegevjuht Tõnis Korts Eesti Kalastajate Seltsi juhatuse liikme Erki Tammlehe ja kalakaitse grupijuhi Jüri Nurgaga.

Tutvustati üksteise tegemisi ja arutati laiemalt ühiskonnas toimuvat. Olukorras, kus linnastumine on täies hoos ja inimesed kaugenevad üha enam loodusest muutub ka nende arusaam looduskasutusest ja looduskaitsest. Sellest tulenevalt on mõistlik sarnastel seltsidel leida ühisosasid ja teha koostööd.

Üks koostöökoht, millel täpsemalt peatuti, on kobraste tegevus ja nende tammid lõheliste kudejõgedel. Leiti, et see on teema, kus võiks koos probleeme lahendada. Arutati projekti esitamist KIKile, kus EJS võiks olla üheks partneriks. Lepiti kokku, et edaspidi kohtutakse veel ja mõlema organisatsiooni esindajad leidsid, et koostöö on mõlemale poolele kasulik.