Jahimehed kohtusid Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindustega

Jahimehed kohtusid Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindustega

2333

16. veebruaril kohtusid Eesti Jahimeeste Seltsis Eesti maaettevõtjate, maa- ja metsaomanike esindusorganisatsioonide esindajad jahimeestega.

eramets-kohtumine

Tegemist oli juba teise kohtumisega ja seekord saadi kokku väiksemas koosseisus: kolm põllumeest, kolm metsameest ja kolm jahimeest.

Arutelus oli neli teemat: Sigade Aafrika katku tõrje meetmed, jahiseaduse võimalik muutmine, IT-süsteemide arendamine kahjude registreerimiseks ja jahilubade väljaandmiseks ning jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise korra arutelu.

erametsakohtumine

Kohtumine oli konstruktiivne ja lahendustele suunatud. Otsustati üheskoos välja töötada maa jahindusliku kasutuse tüüpleping, mida saaks soovitada nii maaomanike kui ka jahimeeste esindusorganisatsioonid.

Lisaks pakkus mõlemapoolset huvi kaasaegsete IT-süsteemide loomine ning selle teemaga otsustati ka jätkata.

 

 

Järgmine kokkusaamine toimub juba märtsikuus.