Jahimehed käisid Tabasalu õpilastele jahindust tutvustamas

Jahimehed käisid Tabasalu õpilastele jahindust tutvustamas

3238
Kalev Kübarsepp rääkis õpilastele topiste tegemistest. Fotod: Marek Topper

20. märtsil toimus Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpilastel projekti „Eesti metsloomad“ raames kohtumine jahimeestega Marek Topperi ja Kalev Kübarsepaga.

350 algkooli õpilast said teadmisi jahiulukitest ning jahipidamisest Eesti metsades. Jahimehed rääkisid, kuidas jahti peetakse ja missugune on seadusekuulekas jaht. Vaatamiseks oli toodud enamik Eesti ulukite trofeesid ja topiseid, mida õpilased said ka oma käega katsuda.

Huvitava ülevaate andis Kalev Kübarsepp ka topiste tegemisest. Kohtumine oli väga hariv ja meeleolukas.

Tabasalu Ühisgümnaasiumi pere tänas jahimehi huvitava ja hariva kohtumise eest.