Jahimehed arutasid Rail Balticu teemadel

Jahimehed arutasid Rail Balticu teemadel

3179
Pildil vasakult paremale: EJS-i juhatuse liige Tiit Tammsaar, tegevjuht Tõnis Korts, RB keskkonnajuht Roland Müür ja Jaanus Saaliste. Foto: EJS

3. aprillil toimus EJSis nõupidamine, kus arutati Rail Balticu (RB) teemadel. Külla oli kutsutud RB uus keskkonnajuht Roland Müür, kes tutvustas, missugused tegevused on hetkel aktuaalsed ja mida ette võetakse, et ulukite populatsioonid oleksid RB mõjude eest kaitstud.

Jahimeeste poolt olid vestlusringis juhatuse liige Tiit Tammsaar, tegevjuht Tõnis Korts ning jahimees Jaanus Saaliste. Roland Müür selgitas, et RB-ga on seotud ligi 1200 erinevat keskkonnateemat. Hetkel tegeletakse näiteks loomapeletite süsteemide katsetamise rakendamisega olemasoleval raudteel. Katselõike on kavandatud 5.

Jahimehi huvitas eelkõige kuidas on lood põdra liikumisega, mis on seis seoses ökoduktidega ja piirdeaedadega jms. Jahimeeste poolt tuli hulga küsimusi, mis suures osas vastused leidsid.

EJS on RB ohtude osas ulukipopulatsioonidele pidevalt sõna võtnud ja seda tehakse ka edaspidi. Koosolekul osalejad pidasid heaks praktikaks selliseid kohtumisi, kus saab infot algallikast ja uuele keskkonnajuhile sooviti palju jõudu. Jahimehed said kohtumise käigus aru, et Rolandi näol on tegemist väga hea keskkonnaspetsialistiga, kes on otsustanud endast selles töös parima anda.

Lepiti kokku, et Roland Müür tuleb kohtuma ka juhatusega, kuna meie eesmärgiks on asjade arenguga kursis olla. Keskkonnajuhi soov oli, et ka jahimehed annaksid protsessi oma sisendi. Näiteks ootab ta kavandatud trassi piirkonnas andmeid kohtadest, kus enim ulukeid teele satub.