Jahimeeste seltsis arutleti jahihariduse üle

Jahimeeste seltsis arutleti jahihariduse üle

1748

7. veebruaril arutleti EJSis võimaluste üle õpetada üldhariduskoolides jahindust. Kaalutleti võimalust tuua koolidesse jahinduse õppeaine lisaainena, aga ka üksikute loengute või nende sarjadena.

Jahimehed on varasemalt koolides ja lasteasutustes jahindusest rääkimas käinud ja see on olnud huvitav ja kasulik nii kuulajatele kui ka rääkijatele. Eelmisel aastal näiteks viis Andres Üprus läbi jahinduse valikaine Kehra gümnaasiumis. Samuti on paljude teiste jahiseltside liikmed koolides jahindusest rääkimas käinud. Suurim koolide külastus oli Märka ulukit aastal 2014, mil esineti koolides ligi 50 korral. Tihti on lektoril olnud kooliga ka isiklik suhe, nt seal õppivate laste või lastelaste kaudu, aga vahel käiakse koolis, kus kunagi ise pinki kulutatud.

Paljude aktiivsetel jahimeestel on koolis jahinduse tutvustamise kogemus olemas. Seda traditsiooni peaks jätkama. Arutelul tõdeti, et koolides jahindusest rääkimise eesmärk ei ole mitte see, et noortest inimestest jahimehi kasvatada, vaid anda ettekujutus tänapäeva jahindusest kui keskkonnasõbralikust taastuva loodusressursi kasutamise viisist. Kui keegi loengu või õppeaine kuulanutest kunagi soovib jahimeheks saada, on see loomulikult väga tervitatav.

Lisaks räägiti sellest, et aeg on kaitsekraavidest välja tulla, kuna jahimehe eneseõigustamise aeg on möödas. Meil tuleb endil võtta initsiatiiv ja tegutseda oma asja nimel. Tendentsid tänapäeva ühiskonnas annavad selleks piisavalt põhjust. Inimeste loodusest võõrandumine on saavutanud enneolematud mõõtmed.

Jahimeste lähitulevikus antav õpetus ei ole konkurentsi pakkumine regulaarselt õpetatavale haridusele. See on pigem lugu sellest, kuidas meie jahimeestena ja inimestena suhestume looduse ja loomadega.

Selliseid arutelusid on plaan jätkata ja kes soovib nendes mõttetalgutes ja töögruppides osaleda, andke julgelt märku seltsi tegevjuhile tonis.korts@ejs.ee. Arutelude eesmärgiks on välja töötada vajalik plaan ja materjal selle elluviimiseks. Päris jalgratast kindlasti leiutada ei kavatseta. Kasutatakse juba olemasolevat kogemuste pagasit ja kaasatakse ka partnerid Euroopa Liidust.