Jahimeeste Selts ja Suomen Metsästäjäliitto kohtusid ning jagasid kogemusi ja teadmisi

Jahimeeste Selts ja Suomen Metsästäjäliitto kohtusid ning jagasid kogemusi ja teadmisi

542
Eesti ja Soome jahiühenduste esindajad arutlesid ühiste teemade üle. Fotod: EJS

28. ja 29. septembril võõrustas Eesti Jahimeeste Selts Soome kolleege. Seminaril esinesid mõlemad pooled ettekannetega, mille põhjal toimus arutelu.

EJS-i tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on koostöö Soome Jahimeeste Liiduga kestnud juba kolm aastakümmet. „Selle seminariga panime alguse uuele kvaliteetsele ja laiapõhisele koostööle kõigis jahinduse valdkondades. Seoses muutustega nii looduses kui ühiskonnas on vajalik senisest efektiivsem ja sügavam koostöö. Sellega kindlustame jahinduse kui olulise valdkonna jätkusuutlikkuse ja jahimeeste positsiooni ühiskonnas,“ ütles ta.

Eesti poolelt tegi põhiettekande juhatuse liige Priit Vahtramäe. Ta tutvustas Eesti suurulukite ja suurkiskjate küttimist ning küttimismahtude kokku leppimist. Samuti rääkis ta jahipidamisest kodumaal. Välja sai toodud ka arvukuse tõusust tekkivad murekohad ja probleemid.

Nii põdra kui suurkiskjate teema on Soomes samuti aktuaalne. Eesti jahimeeste kogemus selles valdkonnas pakkus soomlastele suurt huvi.

Eesti poolt tegid ettekanded veel projektijuhid Peeter Hussar ja Urmas Salmu, ajakirja peatoimetaja Jaanus Vaiksoo, IT projektijuht Karri Urban ja pressiesindaja Andra Hamburg. Nad tutvustasid Eestis läbiviidavaid projekte ja jahinduse väljakutseid ning vastasid arvukatele küsimustele.

Soome partnerid tegid ettekanded samades valdkondades ja kirjeldasid olukorda ning arenguid Soomes.