Jahimees käis Viljandi koolis jahindust tutvustamas

Jahimees käis Viljandi koolis jahindust tutvustamas

594
Vahtramäe koos õpilastega. Fotod: EJS

Viljandi Kesklinna Koolis toimusid 20. oktoobril hobide päeva töötoad, kus Priit Vahtramäe käis õpilastele jahindust tutvustamas.

Viljandi Kesklinna Kooli õpilastel oli külas Eesti Jahimeeste Seltsi juhatuse liige Priit Vahtramäe, kelle hobiks on jaht. Loodusmees rääkis olulistest põhimõtetest selle hobi juures. Lapsed said selgitust, et jaht ei ole ainult püssiga metsas käimine, pigem loodusega suhestumine ja ulukite eest hoolitsemine.

Koduümbruse soolakutel ja söödakohtadel silma peal hoidmine on samuti jahimeeste töö ja hool. Jahimeestele on riik delegeerinud mahuka paketi mitmesuguseid ülesandeid. Jahimeestel on kohustus loendada ulukeid, et teadlased saaksid seireandmete põhjal arvukust hinnata. Keegi peab koristama maanteede ääres autoõnnetustesse sattunud suurulukid. Samas riik saab tänu küttide tööle ulukite hulka reguleerida.

Lapsed õppisid tundma Eestis elavate metsloomade elu ja kombeid. Saadi teada ka seda, kus ja kuidas nad elavad ning mida nad söövad.

Õpilastel oli võimalus näha erinevaid metsloomi topistena. Klassis olid kohal ilves, rebased, hundid, saarmas, mäger, kobras jt metsloomade esindajaid. Uurida sai metsloomade sarvi, paitada karu karva, vaadelda kihvasid. See kõik oli meeldiva elevuse tekitamise hetk laste seas. Lapsed nägid esitluse piltidelt erinevate loomade elupaiku ja elamisviise. Õppisid mänguliselt ära tundma, märkama ja eristama erinevate metsloomade tegutsemisjälgi ja käpajälgi. Parimatele vastajatele oli auhinnad šokolaadi näol. See aktiviseeris vastajaid eriti.

Kindlasti hiljem meenutades tulevad neil ette mälupildid, mis seotud selle päeva praktiliste kogemuste ja emotsioone pakkunud teadmistega. Õpikutest lugedes tekivad nii hiljem paremini seosed.

Tavapärasest teistsugused päevad lisavad kooliellu alati elevust, ühendavad klassi ning toovad rutiinist välja. Loodust väärtustav ning ulukite elu ja kombeid tutvustav aeg koos jahmees Priit Vahtramäega oli meeldejääv. Täname teadmiste jagamise eest!

Viljandi Kesklinna Kooli õpetaja Eve Saar