Jahimees ei tekitanud kohtuotsuse järgi keskkonnakahju

Jahimees ei tekitanud kohtuotsuse järgi keskkonnakahju

5733
Pilt on illustratiivne. Foto: Kaarel Roht

Pärnu maakohus jättis eilse otsusega rahuldamata keskkonnainspektsiooni poolt sisse antud 2060 euro suuruse keskkonnakahju nõude.

Keskkonnainspektsioon süüdistas jahimees Rainer Raaperit selles, et ta pidas 2016. aasta jaanuaris jahti, küttides viis metssiga ja kaks rebast, ilma et oleks ära maksnud jahipidamisõiguse tasu, milleks on 10 eurot aasta kohta, vahendab Meie Maa.

“Kuivõrd jahiseadus ei sätesta selgesõnaliselt keskkonnale kahju tekitamise mõistet, ei saa jahiseadus olla antud juhul kohtu hinnangul eriseaduseks,” märkis kohus oma otsuses. Samuti ei ole tekitatud kohtu arvates keskkonnale keskkonna kvaliteedi halvenemisega seotud kahju.

“Ka ei saa sellist kahjunõuet lugeda kostja suhtes mõistlikuks ja proportsionaalseks,” leidis kohus. Samas ei pidanud kohus põhjendatuks siduda Raaperi eksimust keskkonnakahju põhjustamisega.

Samas oli aga Raaperil olemas kõik muu nõuetekohane – relvaluba, jahitunnistus, jahiluba ja suuruluki küttimiseks sooritatud katse tunnistus. Keskkonnainspektsioon määras väärteomenetluse tulemusena Raaperile 60 euro suuruse rahatrahvi, mille viimane ka ära maksis.

Lisaks esitas keskkonnainspektsioon Eesti Vabariigi esindajana kohtusse Raaperi vastu 2060 euro suuruse nõude ulukite ebaseadusliku küttimisega keskkonnale tekitatud kahju kohta. Keskkonnaministri määruse järgi on ühe metssea eest seal ette nähtud 400 eurot ja rebase eest 30 eurot.

Loe lähemalt Meie Maast.