Jahikontrollidel Jõgeva- ja Tartumaal avastati rikkumisi

Jahikontrollidel Jõgeva- ja Tartumaal avastati rikkumisi

1431
Foto: Keskkonnaamet

Möödunud nädalavahetusel alustasid keskkonnainspektorid jahikontrollide käigus Jõgevamaal 6 ja Tartumaal 11 väärteomenetlust. Rikkumised olid valdavalt seotud väära ümberkäimisega jahirelvadega ning jahipidamisõiguse tasu maksmata jätmisega.

„Tõsisemad rikkumised olid niisugused, kus jahimehe autost leiti laetud relv,“ rääkis Keskkonnaameti Tartumaa järelevalvebüroo juht Tanel Türna. „See on tõsine ohutusnõuete rikkumine, millega riskitakse nii iseenda kui jahikaaslaste elu ja tervisega,“ selgitas Türna. Ohutusnõuete järgi peab jahirelv olema sõidukis laadimata – padruneid ei tohi olla rauas ega relvale kinnitatud salves.

Relvadega seotud ohutusnõuete rikkumisi avastati kahes maakonnas kokku kuus, seitsmel juhul olid jahimehed jätnud tasu jahipidamisõiguse eest maksmata, kolmel juhul kasutati poolautomaatsel jahirelval lubatust suuremat salve ning ühel juhul alustati väärteomenetlust kehtiva suuruluki laskekatsetunnistuse puudumise tõttu.

„Hea meel on selle üle, et lõviosa kontrollitud jahimeestest käis relvaga ümber korrektselt ning oli vastutustundlikult ka oma kohustused tasunud,“ lisas Türna. 

„Järelevalve käigus kontrollitakse jahipidamiseks vajalike dokumentide kehtivust, kütitud ulukite jahilubade täitmist ja loomulikult ka tulirelvade ohutut käsitsemist,“ selgitas Keskkonnaameti eluslooduse ja kalanduse järelevalve arendusosakonna peainspektor Liivi Plumer. „Kui rikkumisi ei ole, kulgeb kontroll kiirelt ja jaht saab sujuvalt jätkuda,“ kinnitas peainspektor. 

Jahidokumentatsiooni korrasoleku saab iga jahimees enne jahile minekut ise üle kontrollida. Enda jahitunnistuse ja suuruluki laskekatse tunnistuse kehtivust saab iga jahimees kontrollida METSISe andmebaasist. Kui jahipiirkond väljastab elektroonilisi jahilube, siis saab enda jahilubade seisu kontrollida JAHISe andmebaasist. Relvaloa kehtivust saab kontrollida PPA iseteenindusest ning jahipidamisõiguse tasu saab maksta ning makse kehtivust kontrollida Pilet.ee keskkonnast