Jahidokumendite vormistamine VJLis

Jahidokumendite vormistamine VJLis

1596

Jahitunnistuse saamise, vahetamise ja pikendamisega seonduva info leiad siit: https://www.ejs.ee/jahitunnistus/ 

Viljandima Jahimeeste Liidus teostatakse jahidokumentidega seotud toiminguid elektroonselt.

Dokumentidega seotud toimingud võtavad aega kuni 10 tööpäeva.

Dokumente väljastatakse korrektselt täidetud taotluste alusel.

Taotlus tuleb saata aadressile vjl@vjl.ee 

Jahidokumentidega seotud toimingute eest võtavad tasud (alates 01.01.24)

Eesti ja välisriigi kodanikule esmase jahitunnistuse andmise taotluse läbivaatamine ja väljastamine

20 €

Eesti kodaniku jahitunnistuse vahetamise taotluse läbivaatamine

10 €

Eesti kodaniku jahitunnistuse pikendamise taotluse läbivaatamine

10 €

Eesti kodaniku jahitunnistuse kehtivuse taastamise taotluse läbivaatamine

10 €

Jahiteooriaeksami või laskekatseeksami vastuvõtmine (iga sooritus)

10 €

Eesti ja välisriigi kodaniku suuruluki laskekatse või vibujahi laskekatse vastuvõtmine (iga sooritus)

7 €

Eesti ja välisriigi kodaniku suuruluki laskekatse tunnistuse või vibujahi laskekatse tunnistuse väljastamine

3 €

Eesti kodanikule

Taotlus Eesti kodaniku jahitunnistuse saamiseks, vahetamiseks ja pikendamiseks – Wordi fail välja printimiseks SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT), PDF-fail välja printimiseks SIIT (kaks taotlust ühel lehel SIIT) ja täidetav PDF-vorm SIIT.

Välisriigi kodaniku jahivõimalustest:

Vastavalt Eesti seadustele võib Eestis jahti pidada välisriigi kodanik, kes ka omal maal omab jahitunnistust ja relvakandmisluba. Välisriigi kodanikule väljastatakse Eestis asuva jahipiirkonna omaniku või kutsuja taotlusel (vormid leiad allpool) välismaalase jahitunnistus ja laskekatse tunnistus. Jahitunnistusi annab välja Eesti Jahimeeste Selts ja selle halduslepingupartner sh Viljandimaa Jahimeeste Liit.

Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse, suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks ja jahipidamisõiguse tasu maksmiseks – Wordi fail täitmiseks, salvestamiseks ja saatmiseks SIIT, PDF-fail välja printimiseks SIIT.

Taotlus välisriigi kodaniku jahitunnistuse ja suuruluki laskekatse tunnistuse saamiseks (15-realise tabeliga) (PDF)

Korrektselt täidetud taotlus koos välisriigi kodaniku jahitunnistuse ning laskekatse tunnistuse koopiatega tuleb saata aadressile vjl@vjl.ee

Jahidokumentide väljastamise tasud tuleb kanda Viljandimaa Jahimeeste Liidu arveldusarvele: EE121010220093430017

JAGA