Ilveste arv on Lätis kolmekordistunud

Ilveste arv on Lätis kolmekordistunud

3546
Foto: Pixabay

Ilveste levik Lätis on praegu viimase saja aasta suurim.

Üle 1500 ilvese

Läti metsateaduse instituudi juhtivteaduri Jānis Ozoliņši sõnul läheneb lõpule ilveste kaitsekava uuendamine, kirjutab Läti päevaleht Latvijas Avīze. See näeb ette liigi loomuliku kiskjafunktsiooni säilitamise ja Baltimaade populatsiooni tervikliku leviala tagamise. Selleks peab Lätis olema vähemalt 600–650 ilvest.

Vastavalt riigi metsaameti andmetele oli 2017. aasta aprillis Läti ilveste populatsioonis 1674 isendit. Lätis on ilvesejaht lubatud, samal ajal kui Euroopa paljudes riikides, sealhulgas Leedus, on loom kaitse all. Möödunud hooajal kütiti Lätis 125 ilvest, mida on 10 võrra rohkem kui eelmisel aastal. Praegusel jahihooajal on 20. detsembri seisuga kütitud 39 ilvest. Jahihooaja jooksul on lubatud küttida 150 ilvest.

Ilveste arv on Lätis viimastel aastatel vähemalt kolmekordistunud ning praegu on see stabiliseerunud.

Metskassile maitsevad metskitsed

Ilveste arvukuse kasvu üks põhjuseid on Läti liitumine Euroopa Liiduga, mis tõi kaasa ka ilveste küttimise piirangud. Ilveste arvu suurenemist soodustab ka hea toidubaas, sest metskitsi on Läti metsades piisavalt. Mõnes kohas võib neid olla isegi rohkem kui peaks. Ilvesed toituvad peamiselt metskitsedest, end söövad ka metssigade põrsaid ja jäneseid. Viimasel ajal on ilveste menüüs järjest olulisemal kohal koprad. Suurim loom, kellega ilves toime tuleb, on punahirve vasikas, ent ka neid on meil piisavalt.

Ilvese käekäigust Lätis saad täpsemalt lugeda juba veebruari alguses ilmuvast Eesti Jahimehe 1. numbrist.

Jahihooaeg Määratud arvukus Küttimislimiit Kütitud
2016/2017 1674 150 125

 

 

 

 

Läti keelest tõlkinud Jaan Tõllasepp.