Ilmus „Veelinnumääraja jahimehele“

Ilmus „Veelinnumääraja jahimehele“

4074

Kaarel Rohu jahimeestele mõeldud taskumääraja on keskendunud tabatud veelindude äratundmisele ning loodab olla abimeheks nii algajale kui ka aastaid veelinnujahti pidanud jahimehele.

Määrajas ei kirjeldata meil harva ettetulevaid hanelisi, nagu nt vööthani, vaaraohani, kirjuhahk vms, ega ka kahe eri liigi ristumisel tekkinud värda (hanede, vartide ja partide värrad). Svenssoni linnumääraja järgi on jahimehed peamised pajatajad nende pauna sattunud „imelistest“ hanelistest, tegemata vahet, kas tegemist on värraga või lihtsalt ei osata lastud lindu liigini määrata.

Juhul, kui te jahisaagiks osutub haneline, kes kannab erinevate liikide tundemärke, tasub lindu või linnust tehtud pilte näidata oma ala asjatundjatele Eesti Ornitoloogiaühingus või tuua see määramiseks Eesti Jahimeeste Seltsi. Tänu jahimeestele on Läänemaalt olemas tõendusmaterjal valgepõsk-lagle ja suur-laukhane värrast ning oleme saanud vajalikku teavet kütitud vööthanedest.

Veelinnujaht on jahimeestele heaks sissejuhatuseks sügisesele pikale ja väsitavale suurulukijahi hooajale. Eesti oma pika ja liigendatud merepiiriga ning arvukate siseveekogudega pakub veelindudele rohkelt toitumis- ja pesitsusvõimalusi, luues soodsaid tingimusi kohalike asurkondade arvukuse tõusuks.

Teisalt asub Eesti lindude rändeteel. Ränne algab tavaliselt septembris ning see toob siiamaale väga palju meil mittepesitsevaid linde, mitmekesistades veelgi linnujahi võimalusi. Ka kõige paremini organiseeritud ning eetikanõuetele vastavalt peetud linnujahil jääb osa lastud linde inimese poolt leidmata, seepärast siis ärgem unustagem koju oma truud jahisõpra – linnukoera. Samuti ei teeks paha binokli kaasa võtmine jahile.

Jahikirg kipub aga kohe jahtuma ning tekivad probleemid, kui tuleb lastud lind määrata liigini ning kanda tabatud jahisaak jahiloale. Kogemused on näidanud, et jahimeeste linnutundmise tase on üpris kõikuv. Jahti võib meil pidada 18 liigist veelinnule. Kindlasti saadakse hakkama piil- ja sinikaelpardi määramisega, võib-olla veel mõne hane ja laglega. Teiste liikide õige määrang käib paljudele üle jõu.

Kaarel Rohu teatmik valmis  Eesti Jahimeeste Seltsis Keskkonnainvesteeringute keskuse rahalisel toel. Trükis on veebiformaadis (EJSLinnumääraja_01-56) ja paberkandjal saadaval EJS majas Kuristiku tn .7.