Ilmus Sinu Metsa suvenumber

Ilmus Sinu Metsa suvenumber

2188

Ilmus metsanduse õppeleht Sinu Mets 2017. aasta teine number, mida saab lugeda erametsanduse infoportaalist.

JAHIMEES
12 Tasuks teiste vigadest õppida
14 Mis sobiks algajale esimeseks
jahirelvaks?
15 Kuidas RMK ulukikahjustuste
ennetust teeb?
16 Jaht on võti looduse mõistmiseks
17 Keskkonnaamet analüüsib
linnujahipiiranguid
18 Jahiulukite küttimine Eestis 2016/2017
18 Šaakali koljud ja mitu tipptrofeed…

TEATED
28 Eesti Jahimeeste Seltsis