Ilmus Eesti Jahimees 4/2022

Ilmus Eesti Jahimees 4/2022

776

Suvenumber keskendub väikekiskjate küttimisele rannaniitudel ning selleteemalisele uuringule.

Veel leiab kokkuvõte nii „Vereta jahist“ kui üle pika aja toimunud jahimeeste kokkutulekust. Muidugi saab süveneda ka traditsioonilisse ulukiseirearuandesse, kust saab aimu ulukite populatsioonide seisundist. Juttu tuleb ka põdrapullide sarvedest, sarvekasvust, nende arengust jmt.

Eelmist ajakirjanumbrit saab lugeda digiversioonina nüüd ka siit.

SISUKORD

6 Eesti jahimeeste seltsi volinike koosolek
17 Aasta tegu 2021
20 Vereta jaht 2022
24 Ulukiasurkondade seisundist ja küttimisest 2021. aastal
36 Metssea vaatluskaartide täitmisest
38 Sarved ja põder
46 Rannaniitudel pesitsevate lindude koorumisedukuse uuring
52 30 aastat jahipraktilist laskmist Eestis
56 Vibujahi EM
58 Jahimehe köök. Kiokkutuleku võiduretseptid
61 Jahikoerakatsed
65 See toimus siiski – 40. jahimeeste kokkutulek!
74 Juubelimess Riihimäel
78 Vanemast jahindusest Petserimaal
84 Moodsad jahirelvad. Šassiirelv
88 Seakatk ohustab endiselt Euroopat