„Igal linnul oma laul“

„Igal linnul oma laul“

2044
Peeter Hussar rääkimas Kehra kooli õpilastele lindudest. Fotod: Andres Üprus

Teisipäeval, 15 mail külastas Kehra gümnaasiumi loodusnädala raames jahi- ja loodusemees Peeter Hussar, kes tutvustas koolilastele meie looduses esinevaid veelinde.

Lapsed nägid huvitavat esitlust „Igal linnul oma laul“, kus iga liigi puhul oli võimalik kuulata ka linnu häälitsusi. Lastele sai selgeks, et meil polegi päris veelindudega tegemist, pigem poolveeliste lindudega, kuna nad puutuvad  oma igapäevaelus kokku ka maismaal toitumise ja pesitsemisega.

Jutuks tuli nii uju- kui sukelpardid, haned, luiged, lagled, aga ka sellised linnud, keda ehk rohkem maismaal näeb, kuid on siiski palju vee-elustikuga seotud, nagu näiteks kajakad ja sookurg.

Lapsed õppisid tundma erinevaid linnuliike nende välistunnuste ja häälte järgi. Sai selgeks, miks isaslinnud on kirjuma sulestikuga kui emaslinnud. Selgus, et nii mõnegi linnu nimi tuleneb lausa tema häälitsusest.