Ida-Viru Jahimeeste Selts pidas üldkoosolekut

Ida-Viru Jahimeeste Selts pidas üldkoosolekut

2122
Fotod: Tõnis Korts/EJS

23. märtsil toimus Sillamäel Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses Ida-Viru Jahimeeste Seltsi korraline üldkoosolek.

Koosoleku kõige tähtsamad päevakorrapunktid olid 2018. aasta majandusaruande ja 2019. aasta eelarve kinnitamine, põhikirja muutmine ja uue juhatuse valimine.

Koosolekust võttis osa 78 liiget, kes volituse alusel esindasid 456 jahimeest.

Koosoleku juhatas sisse EJS-i tegevjuht Tõnis Korts, kes tutvustas EJS-i tegemisi ja Eesti jahinduse aktuaalseid teemasid. Ta selgitas, miks peaksime jahimeestena tegema koostööd nii maakonna, riigi kui ka Euroopa ja maailma tasandil.

Pärast tegevjuhi ettekannet juhatas koosolekut Riho Breivel. Kinnitati majandusaasta aruanne ja ka uus eelarve võeti ettepanekuid arvestades vastu. Kinnitati ka uus põhikiri, mille alusel moodustatakse jahtkondadest MTÜ-d. Valiti uus 7-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad: Kaupo Tihvan, Avo Randlo, Rudolf Pervunin, Tarmo Tomson, Marko Vinni, Veiko Rosi ja Heiko Taim.

Hetkel on Ida-Viru Jahimeeste Seltsis 625 jahimeest, kes kuuluvad 20 jahtkonda.