Hundijahi algus lükkub edasi

Hundijahi algus lükkub edasi

2776
Hundijahil kasutatakse piirdelippe. Foto: EJS

Jahikalendri järgi algab hundijaht 1. novembril. Seoses vajadusega kaasata senisest enam huvirühmi, lükkub mõnevõrra edasi ka hundijahti reguleeriva õigusakti kehtestamine.

Eesti Jahimeeste Selts soovis asja täpsustada ja pöördus Keskkonnaameti poole.

Keskkonnaameti sõnul on nad koostamas otsust hundijahi korraldamiseks käesoleval jahiaastal. Eelnõu on valmis ja see on saadetud tutvumiseks erinevatele huvirühmadele. Tagasisidet oodatakse hiljemalt 6. novembriks. Seejärel vaatab Keskkonnaamet laekunud ettepanekud läbi ning vajadusel võtab neid arvesse küttimise korraldamisel. Huvirühmade kaasamine on Keskkonnaameti selgituse põhjal vajalik selleks, et  võimaldada ühiskonnal kaasa rääkida olulise suurkiskja ohjamisel ja kaitsel.

Eeltoodud põhjustel lükkub edasi ka hundijahi algus, kuid see-eest tuleb põhjalikumalt kaalutud otsus, mis arvestab rohkem erinevate osapoolte huvidega.

Hundijahi alguse mõnepäevase viibimisega Keskkonnaameti sõnul suuremat kahju ei kaasne, kuna lumeta ilmaolud on hundijahi pidamiseks niikuinii ebasoodsad ning nende tabamine seniste kogemuste põhjal ülimalt keeruline.

Eesti Jahimeeste Selts on oma sisendi ja arvamuse hundi küttimise osas andnud läbi suurkiskjate koostöökogu. Hundijahihooaja avamisest anname esimesel võimalusel teada meie kodulehel.

Hundijaht kestab jahikalendri järgi 1. novembrist veebruari lõpuni.