Hiiumaal toimus jahi- ja põllumeeste nõupidamine

Hiiumaal toimus jahi- ja põllumeeste nõupidamine

811
Foto: EJS

27. jaanuaril toimus Hiiumaal põllumajandustootjate ja jahindus-organisatsioonide esindajate nõupidamine.

Nõupidamisel osalesid saare iga kandi põllumajandustootjad, Keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna spetsialistid, Hiiumaa jahindusnõukogu liikmed ja jahiseltside esindajad. Mandrilt tõi meile laiemat teavet ETKL-i poolt Jaanus Põldmaa.

Tegelikult oli juba ammu tekkinud vajadus kutsuda osapooled ühise laua taha ja mitte ainult jahipiirkondade kasutusõiguse lubade pikendamise pärast. Aeg-ajalt on ikka vajadus tõhustada koostööd ja süveneda päris probleemidesse.

Oli arutelu ja oli vaidlemist, aga kokkulepped sündisid. Põhiteemaks kujunes metssigade ja punahirvede arvukus, küttimise korraldamine ja põllukahjud. Osapooled said võimaluse selgitada enda seisukohti ja kaaluti erinevaid ettepanekuid.

Jahimehed nõustusid põllumeeste vaatega, et metssigade arvukus saarel on kõrgem kui peaks. Põllumehed mõistsid jahimeeste pikaajalist järjepidevat tööd sigade arvukuse vähendamisel ja tunnistasid, et kiiresti arvukust alla viia ei ole võimalik. Metssigade tõhusamaks küttimiseks saavad põllumees ja jahimees koostöös aga mõndagi ära teha.  Lepiti kokku konkreetsed koostöö võimalused, otsustati järjekindlat tööd jätkata, vahetades jooksvalt informatsiooni kahjustustest, loomade liikumisest ja muust. 

Viimastel aastatel on ka Hiiumaal hakanud punahirve arvukus kiiremini tõusma, tuues kaasa oma probleemid. Keskkonnagentuuri ulukiseire osakonna (KAUR) inimestega arutati tegureid, mis võivad arvukuse tõusu põhjustada. Siinkohal leppisid jahimehed ja maaomanikud kokku, et Hiiumaal on vaja punahirve küttimist suurendada, võttes aluseks KAUR-i poolt tehtud soovitusi. Et Hiiumaa metsades toimuvast värsket ülevaadet saada, asusid eluslooduse spetsialistid järgmisel hommikul saare metsades ka ulukiseiret tegema, mis jätkub kevadel.

Eestis kui suhteliselt individualistlikus kultuuriruumis on inimestevahelise koostööga vahel natuke keerulised lood. Kuid meie kõigi töö on tulemuslikum, kui osapoolte vahel on toetav positiivne koostööline suhe. Seda tunnistasid kokkuvõtteks ka nõupidamisel osalenud.

Anu Sarapuu
Hiiumaa Jahimeeste Selts