Hiiu Leht: Katk on ligi

Hiiu Leht: Katk on ligi

5488
Foto: Tarmo Sammal

Mitu lumeta talve on teinud Hiiumaal sigade jäljeloenduse pea võimatuks. Niisiis ei osata öelda, palju neid saarel ringi sibab ning kui palju võiks või peaks neid küttima. Selge on see, et pahandust teevad nad pidevalt ja palju, nii metsas, põldudel kui koduaedades.

Keskkonnaagentuuri (KAUR) koostatud ulukiseire aruandes on kirjas, et arvukuse selged alahinnangud paistavad kõige teravamalt välja Hiiu-, Järva-, Lääne-, Rapla- ja Saaremaal. Tõendiks, et kõikides nimetatud maakondades oli möödunud jahihooajal kütitud isendite seas üle ühe aasta vanuseid isendeid kevadel antud arvukushinnangutega võrreldes arvuliselt enam.

KAUR-i andmeil on jätkuvalt küsitav emiste hoiule kalduv küttimisstruktuur Hiiumaal, kus vaatamata möödunud jahihooaja oluliselt intensiivsemale küttimisele on metssea arvukus püsinud eelmise aastaga võrreldes katku ja kahjustuste ohtu silmas pidades selgelt liiga kõrgel tasemel.

Loe kogu artiklit Hiiu Lehest

JAGA