Heinaajal tuleks vältida kokkupõrget metslooma poegadega!

Heinaajal tuleks vältida kokkupõrget metslooma poegadega!

3493
Foto: Tõnu Talvi

Alanud on igasuvine heinategu, mistõttu tuleks väga tähelepanelik olla põllutöödel, sest heinapõllus magavad metslooma või -linnupojad. 

Oma tööde tegemisel tasub olla ettevaatlik ning arvestada looduses olevate loomadega. Samaaegselt põllu-majandusloomadele sööda varumisega on paljudel rohumaadega seotud lindudel ja loomadel poegade kasvamise aeg, mistõttu on suurenenud loomapoegade ja põllumajandustehnika kohtumise võimalused. 

Kitsetalled, halljänese pojad jt isendid võivad olla pika heina sees ning ei pruugi põllumasinad märgata või kuulda. Sestap tasub tähelepanelik olla ning võimalusel kokkupõrkeid vältida.

Kui näete, et loom-lind on hätta sattunud, tuleks helistada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile (1313).