Haneliste tekitatavate kahjude ohjamisest

Haneliste tekitatavate kahjude ohjamisest

1542
Foto: Andrew Cannizzaro/Flickr

Jahipidamise kohta kaitsealuste liikide osas kahjustuskohtades annab Euroopa Liidule aru Keskkonnaministeerium. Nende seisukoha järgi on valgepõsk-lagle jaht lubatud kogu Eesti territooriumil põllumaadel ja kultuur-rohumaadel ning ei ole lubatud merelahtedel, rannaniitudel ja rabades. Sellest seisukohast tuleks ka Keskkonnaameti sõnul linnujahil lähtuda.

Keskkonnaamet on alustanud ka „Hanede ja laglede kaitse ja ohjamise tegevuskava 2021-2025“ koostamist, mille lõpparuande tähtaeg 15. november 2020. Selles dokumendis sõnastatakse detailselt haneliste ohjamisega seotud põhimõtted ja selle korraldus edaspidiseks.

Mullu vaid Jõgeva-, Tartu- ja Ida-Virumaal pilootprojektina lubatud haneliste põldudelt heidutamine jahimeeste abil laienes sel kevadel üle terve Eesti.