Halvasti läbimõeldud trofeejahi seaduseelnõu seab metsloomad ohtu

Halvasti läbimõeldud trofeejahi seaduseelnõu seab metsloomad ohtu

822
Foto: Flickr

Suurbritannias kavandatav trofeejahi impordi keeld eirab Aafrika vaatepunkti ning võib looduskaitselise kasu asemel kahju teha.

Ühendkuningriigis kavandatav trofeejahi impordikeeld võib kahjustada ninasarvikute, elevantide ja teiste ohustatud metsloomade kaitset, teatas rühm juhtivad teadlasi ja looduskaitsjaid, kelle sõnul on valitsus Aafrika vaatepunkti sellest teemast ignoreerinud. Trofeejahi keelu vastu on ka juhtivad looduskaitseorganisatsioonid, sh „Save the Rhino“ organisatsioon, Oxfordi ülikooli teadlased ja Aafrika kogukonna juhid, kirjutab the Guardian.

Parlamendiliikmed arutavad täna selle seaduseelnõu üle. Üle 100 teadlase ja looduskaitsja on valitsusele esitanud kirja, kus on öeldud, et see seaduseelnõu on halvasti läbi mõeldud ja ähvardab muuta looduskaitsega seotud eeliseid ning õõnestada Aafrika maakogukondade elatist.

Valitsus tahtis teha targa otsuse keelata trofeede importi just seal, kus vangistuses kasvatatud loomi lastakse või kohtades, kus ei jagata jahipidamisest saadavat tulu kogukonnaga.

Ühendkuningriigi valitsuse soovi keelata trofeede import peetakse silmakirjalikuks, kuna import toimub sellistest looduskaitselistest kohtadest nagu Namiibia ja Botswana, kus kasutatakse trofeejahti tihti looduskaitse rahastamiseks.

Teadlaste ja looduskaitsjate kirjas seisab, et nad mõistavad avalikkuse vastumeelsust trofeejahtimise vastu, aga tegelikkus on see, et ei ole veel välja töötatud alternatiivset maakasutusala, mis kaitseks võrdselt nendel elutähtsatel maastikel olevaid metsloomi ja elupaika, teenides samal ajal väärtuslikku tulu kogukonnale. Seal, kus on trofeejaht keelatud, on sageli kannatanud metsloomad ja sagenenud konfliktid kogukondadega.

„See ei tähenda, et trofeejaht oleks täiuslik. Seda kimbutavad mitmesugused probleemid, näiteks jahitulu ebavõrdne jaotumine, sobimatud või halvasti jälgitud küttimismahud, korruptsioon või ebapiisav regulatsioon. Samas ka turism pole täiuslik majandusharu,“ seisab kirjas.

Rahvusvaheline Looduskaitseliit IUCN jälgib ohustatud liikide nimekirja ja tegi kindlaks, et trofeejaht on toetanud mitme liigi, sh ninasarvikute, elevanti jt kaitset. Lisaks on ÜRO aruandes kirjas, et trofeejaht aitab kaitsta miljoni aakri suurust metsloomade elupaika Aafrikas.

Trofeejahi keelu pooldajad on seda meelt, et impordi keelustamine aitab ohustatud liike kaitsta. Samuti on peaminister Boris Johnson keelustamise poolt ning pidas trofeejahti vastikuks majandusharuks.

MTÜ Resource Africa tegevjuht Leslé Jansen ütles aga, et plaanitavad õigusaktid hoopis kahjustavad looduskaitset ja Aafrika elusloodust ning õõnestavad maakogukondade õigusi kasutada oma loodusvarasid.

Ühtlasi selgitas Oxfordi ülikooli looduskaitse osakonna professor Amy Dickman, et „me ei tohiks poliitika aluseks võtta seda, mida koomikud ja kuulsused arvavad. Poliitika peaks põhinema ikkagi teadmistel ja kogukonna arvamusel ‒ need on kaks asja, mis loevad enim,“ tõdes professor.