Hallhülged löövad rekordeid

Hallhülged löövad rekordeid

423
Hülgeloendus. Foto: Keskkonnaagentuur

2023. aastal on sündinud uus rekord riiklikus seires – lennuloendusega registreeriti Eestis 6324 hallhüljest!

Viimasel 20 aastal on hallhüljeste arvukus püsivalt tõusnud, madalamaid loendustulemusi on põhjustanud pigem loenduse ebaõnnestumine konkreetsel aastal ilmastikuolude tõttu, teatab Keskkonnaagentuur.

Hülgeuurija Ivar Jüssi, kes on Keskkonnaagentuuri partner riiklikus seires, selgitab rekordtulemust: „Eesti hallhülged on osa Läänemere populatsioonist, mille arvukus on tõusev. Eriti kiiresti kasvab loomade arvukus Soome lahes, Liivi lahes on seis stabiilsem. Täna me veel ei tea, kas oleme juba populatsiooni lae lähedal või mitte.“

Hallhülge arvukus. Kaart ja tabel: Keskkonnaagentuur

Hallhülgeid loendatakse igal aastal karvavahetusperioodil (maist juunini), kui loomad veedavad suure osa ajast lesilates. Loenduse eesmärgiks on hinnata hallhüljeste arvukust ning selle pikaajalisi muutusi. Kõiki seirealasid kontrollitakse lennuloenduste käigus kaks kuni kolm korda. Loendused toimuvad ligikaudu kahekümnes lesilas, kohtade täpne arv võib muutuda sõltuvalt veetasemest.

Küllap tulevik näitab, kui palju hallhülgeid veel Läänemerre mahub. Eluslooduse mitmekesisuse seire (arcgis.com) kaardilukku lisandub pidevalt värskeid seiretulemusi.