Hallhülge hooajal kütiti 9 isendit

Hallhülge hooajal kütiti 9 isendit

2506
Hallhülged. Foto Ott Maasikas/Flickr

Hallhülge küttimine on 2016. jahindusaastaga lõppenud, küttimismaht oli 42 isendit.

Aasta lõpuga läbi saanud jahihooajal kütiti kokku 9 hallhüljest.

Enim kütiti Liivi lahe Pärnu maakonnaga piirnevatelt jahialadelt, kokku 6 hüljest.

Liivi lahe Saaremaaga piirnevatelt aladelt tabati 1 isend, samuti ka Hiiumaa läänerannikult ning Soome lahelt Harjumaalt.

Hallhülge taasküttimise peamised argumendid on olnud:

  • soov küttimise kaudu reguleerida hüljeste arvukuse kasvu ja sellega ka hüljeste poolt kalandusele tekitatavaid kahjusid, sh likvideerida nö probleemisendeid, kes regulaarselt kindlas piirkonnas püüniseid kahjustavad;
  • taasalustada väikesemahulist hülgejahti traditsioonilistes hülgejahi piirkondades jahitraditsiooni ja sellega seonduva kultuuripärandi säilitamiseks
Maakond Limiit Kütitud
Liivi laht Pärnumaa 20 6
Liivi laht Saaremaa 10 1
Saarte põhja- ja läänerannik Hiiumaa 3 1
Saarte põhja- ja läänerannik Saaremaa 3 0
Soome laht Harjumaa 3 1
Soome laht Ida-Virumaa 2 0
Soome laht Lääne-Virumaa 1 0
KOKKU 42 9