Halduslepingu partnerite õppe- ja teabepäev

Halduslepingu partnerite õppe- ja teabepäev

2082
Haldulepingu partnerite õppepäev. Foto: EJS

20. märtsil toimus Eesti Jahimeeste Seltsis halduslepingu partnerite maakondlike esindajate õppe- ja teabepäev.

Õppepäeval tutvustas jurist Martin Kulp uut isikuandmete kaitse üldmäärust, mis jõustub 25.05.2018. Arutleti mida tähendab üldmäärus EJSi jaoks ning kuidas viia andmete töötlemine EJS-is vastavusse uue jõustuva määrusega.

Teabepäev jätkus halduslepingu teemadel ning EJS halduslepingu koordinaator Karri Urban tutvustas õigusaktides toimuvaid muudatusi. Alates 01.05.2018 jõustuvad määruse „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm“ muudatused. Üheks suuremaks muudatuseks on laskekatse sooritamise kuupäeva märkimise asendamine „Kehtiv kuni“ väljaga.

01.01.2019 jõustub jahiseaduse muudatus, mis sätestab jahidokumentide kaasaskandmise korda. Alates järgmise aasta algusest ei ole jahimehel kohustust jahi-, vibu- ja suuruluki laskekatsetunnistust jahile kaasa võtta.

Lisaks tutvustas halduslepingu koordinaator infosüsteemide „Metsis“ ja „Jahis“ hanke ettevalmistamisega seotud protsessi ning arendustööde eesmärke.

Õppe- ja teabepäev lõppes aruteluringiga, kus kuulati tagasisidet infosüsteemide kasutajatelt ning jagati ootuseid ja edulugusid.

Täname halduslepingu partnereid aktiivse osalemise eest.