Haapsalus toimus koolitajate seminar

Haapsalus toimus koolitajate seminar

1444
Fotod: EJS

16. ja 17. mail toimus Haapsalus EJSi halduslepingu partnerite ja noorjahimeeste koolituse korraldajate seminar.

16. mail käsitleti jahimeeste algkoolituse teemasid. Päevajuht, EJSi tegevjuht Tõnis Korts rääkis sissejuhatuseks olukorrast jahinduses meil ja mujal. Kõik kohalolnud said võimaluse olemasoleva olukorra hindamiseks. Tehti ettepanekuid kaasajastada koolituse määrust ja õppekava. Tõstatati vajadust hankida ja uuendada koolitusmaterjale. Moodustati töörühm õppekava ja määruse  ettepanekute formuleerimiseks, eksamiküsimuste kooskõlastamiseks. Märgiti vajadust koolitajate täiendõppeks.

17. mail keskenduti infosüsteemide Metsis ja Jahis koolitamiseks. Koolituspäeva juhtis Karri Urban, kes tutvustas organisatsiooni liikmete haldamist, ajakirja saajate aadresside parandamist, jahidokumentide andmete kontrollimise võimalust. Koolitajatele räägiti jahiteooria ja laskeeksamite haldamisest ja läbiviimisest. Pärastlõunal keskenduti infosüsteemile Jahis, lubade väljastamisele, ulukite seirele, programmile „Põder Jahisesse“. 

Osalemine oli väga aktiivne, esindatud olid peaaegu kõik suuremad maakondlikud halduslepingupartnerid. Osalejad tõdesid, et toimunud oli kaks väga produktiivset tööpäeva.