FACEl valmis looduskaitseteemaline raport

FACEl valmis looduskaitseteemaline raport

765
Foto: EJS

Euroopa jahindusorganisatsioonil FACEl valmis uus bioloogilise mitmekesisuse teemaline raport, kus ühe näitena on välja toodud ka Eesti “Ulukid teel” projekt.

Raportis näidatakse kui aktiivselt jahimehed bioloogilise mitmekesisusele kaasa aitavad populatsioone majandades, seireid läbi viies, monitoorides ning kommunikeerides jmt.

Ka Eesti ”Ulukid teel” projekt, mille käigus on ulukiõnnetuste vähendamiseks Eesti teedele paigaldatud juba üle 1000 reflektori, on toodud üheks näiteks bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Bioloogilise mitmekesisuse manifest põhineb 470 projektil, mida veavad Euroopa jahimehed, kes aitavad kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. Need projektid on Euroopas heaks näiteks.

Raport näitab, et jahimehed investeerivad märkimisväärseid ressursse liigikaitsesse ning märgalade, põllu- ja metsamaa elupaikade taastamisse. Raport keskendub sellele, kuidas jahimeeste tegevus aitab kaasa Euroopa liidu bioloogilise mitmekesisuse 2030. aasta strateegias sätestatud meetmete saavutamisele.  

Vaata raportit siit.