FACE tuli välja manifestiga Europarlamendi valimisteks

FACE tuli välja manifestiga Europarlamendi valimisteks

344
FACE president Torbjörn Larsson ja tegevjuht David Scallan manifesti välja kuulutamisel. Foto: FACE

Euroopa jahimeeste katusorganisatsioon FACE, kes esindab 7 miljonit jahimeest ja ühendab 37 üleriigilist jahiseltsi, tegi avalikuks manifesti 2024 Euroopa Parlamendi valimisteks 8. novembril toimunud juhatuse koosolekul.

Need valimised mõjutavad märkimisväärselt EL-i poliitilist maastikku järgmise viie aasta jooksul, avaldades mõju EL-i poliitika ja algatuste suundadele, sealhulgas keskkonna- ja jahindusalastele õigusaktidele.

FACE deklaratsiooni eesmärk on tagada, et jahimeeste huvid oleksid 2024. aasta Europarlamendi valimiste kampaanias hästi esindatud ning käsitleksid väljakutseid, mis tulenevad Brüsselis tehtud otsustest.

FACE president Torbjörn Larsson sõnas, et: „See manifest on märkimisväärne samm tagamaks, et Euroopa jahimeeste häält võetakse kuulda ja mõistetakse paremini. Kutsume oma poliitikuid üles tegema jahimeestega koostööd jahipidamise ja looduskaitse edendamiseks“.

Eesti Jahimeeste Selts ühineb selle üleeuroopalise algatusega toetada FACE kampaaniat riiklikul tasandil. EJS-i president Margus Puust tõdes, et: „Oleme pühendunud jahimeeste ja praktilise looduskaitse huvide eest seismisele oma riigis. See kampaania annab meie missioonile ühtse hääle edendada vastutustundlikku ja kestlikku jahipidamist ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamist. Julgustame seega kandidaate ja erakondi manifestile alla kirjutama ja seda toetama”.

Kõik FACE liikmed koguvad manifestile toetust Euroopa Parlamendi liikmekandidaatidelt, kes esindavad erinevaid poliitilisi seisukohti. Parlamendiliikme kandidaatidel palutakse allkirjastada ja avaldada toetust toimivale ja tõenditel põhinevatele lähenemisviisidele jahi- ja looduskaitsepoliitika kujundamisel.

FACE manifest kirjeldab viite peamist taotlust ja on efektiivne vahend, mis õhutab Euroopa tulevasi poliitikakujundajaid jahimeestega koostööd tegema. Samuti rõhutatakse selles, kui oluline on taastada Euroopa Parlamendi intergrupp “Bioloogiline mitmekesisus, jahindus ja maaelu“ 2024.–2029. aastaks. Lisaks kutsutakse Brüsseli seadusandjaid üles tunnustama jahimeeste väärtuslikku panust looduskaitsesse, majandusse ja ühiskonda.

FACE tegevjuht David Scallan tõi deklaratsiooni avaldamisel välja, et „täpselt aasta enne Euroopa Parlamendi valimisi tegi FACE koos oma liikmetega jahikampaania, kus koguti 365 000 toetusallkirja Euroopas. FACE valimiste manifest toetub sellele kampaaniale ning saadab sellega järgmistele poliitikutele Brüsselis välja selge sõnumi – tehke meiega koostööd”.

FACE kampaania jätkab oma tegevustega 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteni, mis toimuvad 6.–9. juunini.

Kuidas FACE kampaaniat toetada?

Kampaania edukaks läbiviimiseks saad sellele kaasa aidata seda reklaamides ja jagades ning seeläbi näidates pühendumust jahipidamisse ja looduskaitse edendamisse Euroopas.

Kampaania kohta saad rohkem lugeda: www.face.eu/elections-manifesto

Eesti keelse manifestiga saab tutvuda siin.