FACE pressiteade: Huntide kaitsestaatuse muutmine Euroopas: FACE reageerimine järgmistele sammudele

FACE pressiteade: Huntide kaitsestaatuse muutmine Euroopas: FACE reageerimine järgmistele sammudele

470
Foto: Pixabay

Brüssel, 20. detsember 2023 – Euroopa jahipidamise ja looduskaitse föderatsioon FACE, mis esindab Euroopas 7 miljonit jahimeest, tervitab Euroopa Komisjoni (EK) ettepanekut muuta huntide rahvusvaheline staatus “rangelt kaitstud” staatusest “kaitstuks”, tuginedes uusimatele teaduslikele andmetele suurenenud populatsioonide ja mõju kohta.

Viidates järgmistele sammudele, ütles FACE president Torbjörn Larsson (fotol koertega)Kuigi me tervitame seda uudist, ootame, et keskkonnaministrid toetaksid EK teaduspõhist ettepanekut, kuid eduka kooseksisteerimise tagamiseks vajame suurkiskjate paketti, mis hõlmab karu ja ilvest, keskendudes nende kaitsestaatusele, EK suuniste läbivaatamisele ja kaitsestaatusest teatamise süsteemile.

Hundi viimine “rangelt kaitstud” asemel “kaitstud” staatusesse ei muuda õiguslikku nõuet huntide säilitamiseks Euroopas. Eeliseks on see, et see võimaldab adaptiivset majandamist, mis sobib paremini liigile, mis ei ole enam ohustatud ja on pidevalt kasvavate populatsioonidega. Praegusest

suurest konfliktitasemest ülesaamiseks peaksime naasma olukorda, kus reguleeritud majandamine ja soodsa kaitsestaatuse säilitamine toimub samal ajal.

Jättes kõrvale terve Euroopa hundipopulatsiooni staatuse, mis on paljudes Euroopa osades selgelt saavutamas sotsiaalset taluvusvõimet, jääb põhiprobleemiks praktiline ja õiguslik probleem. Praegune Berni konventsiooni loetellu kantud II lisa (range kaitse) ei võimalda riikidel hundi kaitsestaatust kohandada, mistõttu EK on teinud oma ettepan.eku. Konkreetselt Euroopa Liidus tekitab range kaitse (IV lisa) lisamine elupaikade direktiivi alla peaaegu võimatu olukorra, millele lisandub asjaolu, et EK suunised on ebaselged ja mitmed siseriiklikud kohtud on väga ennetavad, tekitades haldus- ja bürokraatlikku koormust. Kõik see on valmistanud maakogukondadele pettumust.

Tänane süvaanalüüs näitab, et huntide populatsioonid on viimastel aastakümnetel märkimisväärselt kasvanud ja nad hõivavad üha suuremaid alasid. 23 liikmesriigis on üle 20 000 hundi, kelle populatsioon üldiselt suureneb ja levila laieneb ja karjad arenevad.

Seda arengut kajastab ka IUCNi 2022. aasta Euroopa suurkiskjate algatuse hinnang, milles märgiti, et huntide väljavaated on positiivsed ning oodata on edasist laienemist praktiliselt kõigi üheksa Euroopa alampopulatsiooni puhul. Selline laienemine on põhjustanud ja toob kaasa edasisi konflikte inimtegevusega, avaldades tugevat survet Euroopa konkreetsetele piirkondadele ja piirkondadele.

FACE on Euroopa Jahinduse ja Looduskaitse Föderatsioon. 1977. aastal asutatud FACE esindab Euroopa 7 miljoni jahimehe huve rahvusvahelise mittetulundusliku valitsusvälise organisatsioonina. FACE koosneb riiklikest jahimeeste ühendustest 37 Euroopa riigist, sealhulg.as EL-28st. FACE-i toetab 7 assotsieerunud liiget ja see asub Brüsselis. FACE toetab säästva kasutamise põhimõtet ja on Rahvusvahelise Looduskaitse Liidu (IUCN) liige alates 1987. aastast. FACE teeb oma partneritega koostööd mitmesugustes jahipidamisega seotud küsimustes alates rahvusvahelistest looduskaitselepingutest kuni kohalike rakendusküsimusteni, et säilitada jahipidamine kogu Euroopas.

Algmaterjal: https://mailchi.mp/face.eu/lc-20-dec-1069812?e=68533e1395

Loe veel:https://www.err.ee/1609201102/euroopa-komisjon-tegi-ettepaneku-lihtsustada-huntide-kuttimist

EJS 

JAGA