FACE peab Poola jahiseaduse muudatusi vastuvõetamatuks

FACE peab Poola jahiseaduse muudatusi vastuvõetamatuks

2761
Poola valitsus. Foto: FACE

Euroopa jahindusorganisatsioon FACE on mures Poola valituse poolt heaks kiidetud jahiseaduse muudatuste suhtes, kuna see toob kaasa pikaajaliste jahitraditsioonide, -kultuuri ja -meetodite hääbumise.

Poola valitsuse poolt heakskiidetud muudatused avaldavad olulist mõju jahimeestele.

  1. Elusloomade häirimise keeld mittejahinduslikel eesmärkidel.

Tulemus: See takistaks edaspidi jahikoerte välikatsete tegemist ning jahilindude ja -koerte koolitamist. Selle tegevuse on mh UNESCO kuulutanud välja kui immateriaalseks maailma kultuuripärandiks.

  1. Keskkonnaministrile õiguse andmine piirkondlikke jahiklubide juhtide määramisel

Tulemus: Kaotab ära Poola jahiseltside omavalitsuse põhimõtte ning rikub sellega otseselt demokraatia põhimõtteid. Samuti lõhub seni toimiva jahinduse süsteemi ning võimaldab seniseid juhte ametikohast vabastada pärast ministri ja nõuandva kogu arvamust. Ühtlasi jääb õhku küsimus, mis saab siis Poola jahiühendusest kui valimised võidab partei, kes on põhimõtteliselt jahipidamise vastu.

  1. Jahipidamise takistamisele ei määrata karistust

Tulemus: Võimaldab jahivastastel efektiivselt keeldusid seada ning saboteerida tulemustega, sealjuures karistust saamata.

  1. Keelata alla 18-aastastele isikule jahil osalemine

Tulemus: Kaob ära võimalus jahipidamise traditsioone järgmistele põlvedele edasi anda.

Olulist muret tunneb FACE ka kahe kavandatava muudatuse osas, mis puudutab pliimoona kasutamise keelustamist alates 2019. aasta 31. detsembrist ning jahimeeste täiendavat kontrolli iga viie aasta tagant.

FACE on põhimõtteliselt vastu seadusemuudatusele, mis keelab ära alaealiste osalemise jahil, mis on kõigis Euroopa jahikultuurides lubatud. Nende sõnul on küttimine loomulik ja tervislik viis, mis toob leibkonnale orgaanilist liha. Noorte jahil osalemine annab neile põhiteadmised loodusest ja sügavad teadmised eluslooduse ohjamisest ning metsloomade heaolust. See mõjub laste vaimsele ja füüsilisele arengule positiivselt.

FACE usub, et vanematel on antud põhiõigus oma lapsi harida vastavalt oma uskumustele ja tavadele, mida Poola jahikeeld arvesse ei võta. Selles kontekstis soovib FACE rõhutada Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklit kaks, mis annab õiguse haridusele. See kinnitab, et „kedagi ei või jätta ilma õigusest haridusele. Endale võetud mis tahes haridus- ja õpetamisfunktsioone täites peab riik austama vanemate õigust võimaldada lastele oma usuliste ja filosoofiliste veendumustega kooskõlas olev haridus.” Uued seadusemuudatused on ühtlasi vastuolus ka mitme Euroopa jahinduse ja bioloogilise mitmekesisuse hartas sätestatud põhiprintsiibiga, mille võttis Berni konventsioon vastu 2007. aastal.

FACE soovitab tungivalt Poola presidendil Andrzej Dudal praegused jahiseaduse muudatused ümber vaadata tuginedes Berni ning Euroopa inimõiguste konventsioonile.