FACE liikmed arutasid koosolekul olulisi jahindusteemasid

FACE liikmed arutasid koosolekul olulisi jahindusteemasid

77
Tristan Breijer esitlemas sotsiaalse aktsepteeritavuse tulemusi. Fotod: EJS

19. märtsil toimus Madridis Euroopa jahimeeste katusorganisatsiooni FACE liikmete koosolek.

Hispaania jahimeeste organisatsiooni president Manuel Gallardo tervitas kõiki, kes olid kohale tulnud ja soovis edukat konverentsi. Samuti tõdes ta, et jahinduse tulevik on jahimeeste enda kätes ning et jahimehed suudavad koostöös tagada selle tuleviku.

Lisaks oli kohale tulnud Natlinki tegevjuht Carl von Eckermann, kes tutvustas end kui FACE uut toetajat. Nad tegelevad jahikoerte GPS-seadmete ning rajakaamerate monitoorimisega. Kohale oli kutsutud ka maailma jahindusorganisatsiooni CIC esindaja Sebastian Wrinkler, kes tõstis esile koostööd CIC ja FACE vahel ning rõhutas jahinduse maine olulisust.

Tehti ülevaade aktuaalsematest teemadest

FACE tegevjuht David Scallan tegi ülevaate FACE tööst, uutest töötajatest ja näitas kui kaugel on jõutud tööplaaniga ning kuidas on läinud fookusteema ehk hundi kaitsestaatuse muutmisega. Selles osas käib hetkel töö, et kaitsestaatuse poolt hääletaksid ka need riigid, kus hunti pole.

FACE töötaja CY Griffin tegi ülevaate jahilindude regulatsiooni muutustest. Turteltuvi jahi osas on Euroopas hetkel kavas muudatused, millega FACE hetkel aktiivselt tegeleb. Samuti on mitmed FACE liikmed pöördunud nende poole seoses linnuliikide väljavõtmisega jahilindude nimekirjast. Selles osas on käinud kommunikatsioon ka Eesti poolt.

Valentina Siddi tutvustas loomade heaolu regulatsiooni, mida tahetakse Euroopa tasandil taas muuta. Rohkem bürokraatiat ja paberimajandust tuleb tõenäoliselt ka loomade transportimisel. Euroopa poolt tahetakse selles osas täiendavaid piiranguid panna. Samuti koerteomanikud peaksid ennast koerakasvatajateks (ingl breeder) registreerima juhul, kui antud muudatus jõustub. Hispaania jahiseltsi president tõdes, et nende muudatuste osas tuleb aktiivselt tööd teha, kuna näiteks koerteta jahti Hispaanias ei eksisteeri. Seega on oluline, et jahimeeste huvid oleks kaitstud.

Valentina tutvustas lühidalt ka hetkel töös olevat looduse taastamise seadust. Ta tõdes, et Euroopas on jahilindude (eriti turteltuvi) jahipidamine langenud.

Tristan Brejier rääkis sotsiaalse aktsepteeritavuse projektist. FACE eesmärk on jõuda 2027. aastaks 70%-ni jahinduse aktsepteeritavuse osas. Ta soovitas tutvustada jahindust mitmel viisil, näiteks FACE tegi ettepaneku teha ulukiteemaline nädal Brüsselis, et jahindusest lähemalt rääkida.

Johan Svalby tutvustas lühidalt Europarlamendi valimise protsessi ja rääkis mida FACE selle heaks teeb ja mida liikmed võiksid teha.

Liikmete koosolekul arutati organisatoorseid teemasid

Liikmete koosolekul kinnitati päevakord ja eelmise koosoleku protokoll. Lisaks arutati kahe senise liikme (FANBO ja ESBAN) liikmelisuse üle, kuna nad pole tasunud liikmemaksu. Tegevjuhi Scallani sõnul peaks nad liikme nimekirjast välja arvestama, kui nad samamoodi jätkavad.

FACE pearaamatupidaja David Clavendatscher tegi ülevaate 2023. aasta aruandest, mille balanss jäi napilt miinusesse 483 euroga, kuna kulude osapool suurenes ootamatult. Samuti tutvustas ta 2024. aasta aruande prognoosi, mis laias laastus on väga sarnane eelmise aastaga. David tänas ka neid liikmeid, kes on liikmemaksu juba tasunud.

Liikmed arutlesid ka FACE uue presidendi valimise üle, kuna senine president Torbjörn Larsson otsusas mitte jätkata teise valimisperioodiga. Hetkel on olemas kaks kandidaati – Linda Dombrosvka Läti jahimeeste seltsist, kes on ka Baltikumi regiooni president FACE-s ja Jose Maria Gallardo Hispaania jahimeeste organisatsioonist. David Scallan tutvustas protseduurilist poolt, mis on pikk protsess. Mõlemad kandidaadid said võimaluse videotervituseks ning kohapeal lühikeseks sõnavõtuks. Pärast mida arutasid liikmed omavahel, mida peaks arvesse võtma uus FACE president ja milline oleks õige kandidaat.

Koosoleku lõpuks tutvustati Hispaania ulukiliha kampaaniat. Hispaania on Euroopas üks suurimas ulukiliha importijaid. Jamie Hurtado, ulukilihaga tegelevast MTÜ-st rääkis millega nad Hispaanias tegelevad. Nad teevad mitmeid koolitusi nii kokkadele kui jahimeestele, räägivad ulukiliha käitlemisest ja selle kasutamisest. Nad on teinud mitmeid meediakampaaniaid ja kutsunud ajakirjaniku tervet protsessi vaatama, kuidas käib nii-öelda põllult lauale protsess. Senine tagasiside on olnud positiivne ja nad plaanivad projektidega jätkata.